Över hundra nya hyresrätter på Ringvägen vid Kungsängens centrum

 

Katrin KarsdotirBEFOLKNINGEN i Upplands-Bro ökar stadigt, nyligen passerade befolkningsmängden
26 000. Kungsängens centrum ligger på kort pendelavstånd
till Stockholm, samtidigt finns sjöar och orörd natur inpå knuten.
Intill Kungsängens centrum, på Ringvägen, har spaden precis satts i
backen. I ett första skede ska sex hus med 133 lägenheter byggas.

Att bo i Kungsängens centrum är eftertraktat.
Få andra kommuner kan stoltsera
med hyresrätter med sjöutsikt, så
nära storstadens puls. Nu ska ännu fler få chansen
att hitta sitt drömboende när 133 hyresrätter
med sjöutsikt och en alldeles ny förskola
byggs i den första etappen av Ringvägen.
– Det blir fem lamellhus på tre till fyra
våningar med ett punkthus på åtta våningar
i första etappen, berättar Katrin Karlsdottir,
Exploateringschef på kommunens exploateringsenhet.
Upplands-Bro är inne i en intensiv utveckling.
Det ska byggas bostäder som aldrig
förr och mycket av byggandet sker genom
att de befintliga tätorterna förtätas. Då
kan kommunen undvika att använda naturområden
och värdefull åkermark till bostadsbyggande.
Ringvägen, som går i en
halvcirkel intill Kungsängens centrum, är
ett sådant förtätningsprojekt.
Etapp två av Ringvägen innehåller be-
byggelse i sex kvarter med 50 procent hyresrätter
och 50 procent bostadsrätter.
Målet är variation i det som byggs.
– Det kommer även att finnas möjlighet
för verksamheter i en del bottenvåningar,
som exempelvis caféer och butiker. Vi vill
uppnå ett så levande kvarter som möjligt,
säger Katrin Karlsdottir.
Inom ett par år står de första husen på plats
och fler invånare får möjlighet till bostad med
både pendeltåg, centrum och Mälarens glittrande
vatten på bekvämt avstånd.