Omsorgsguiden på Facebook ger automatiska svar av chatbot

Peter Hemmingsson och Arlinda Haxhiu, förändringsledare respektive systemansvarig på socialförvaltningen.

Har du frågor som rör vård och omsorg, till exempel om hemvård, hjälpmedel och trygghetslarm? Då kan du nu snabbt och effektivt få automatiska svar av en chatbot på Facebook-sidan ”Omsorgsguiden”.

Tjänsten lanserades i somras med syfte att hjälpa invånarna att snabbt få svar på frågor som annars kan vara tidsödande och krångliga att hitta. Det har också visat sig vara ett bra sätt att avlasta kundtjänst.

– Vi vänder oss till alla som har behov av kommunens vård- och omsorgstjänster. Målgruppen är oftast äldre och deras anhöriga, säger Arlinda Haxhiu, som är systemansvarig på socialförvaltningen.

Personer med frågor kring LSS-insatser, socialpsykiatri, samt individ- och familjeomsorg kan också få svar via ”Omsorgsguiden”.

– Frågor som handlar om vård och omsorg ställs ofta av anhöriga. Därför var Facebook den naturliga plattformen. Det är ju där väldigt många människor håller till, säger Peter Hemmingsson, förändringsledare på socialförvaltningen.

Det handlar alltså om snabb, automatisk information, även kring kostnader och hur man ansöker om stöd för till exempel korttidsboende och särskilt boende.

– Vi är bara i inledningsfasen men ser att vi möter ett klart behov. Användandet ökar för varje dag, säger Peter Hemmingsson.

Arbetet att ta fram digitala lösningar inom socialtjänsten påbörjades för några år sedan. De nu lanserade tjänsterna har föregåtts av noggrann research, både internt inom kommunen och bland invånarna.

– Vi såg ett stort behov av olika tjänster, både analoga och digitala. Det handlar om att med information, hjälp och stöttning underlätta vardagslivet för den enskilda kommuninvånaren. Även att de ska kunna påverka de tjänster som kommunen tillhandahåller, säger Arlinda Haxhiu.

Ett exempel är appen ”Matlust”, där brukare på äldreboenden själva i realtid kan tycka till om maten de just ätit. Hur var matupplevelsen? Var maten bra eller mindre bra?

– Det är en väldigt enkel app där de äldre själva, kanske med hjälp av personal, ger sina betyg. Informationen samlas in och följs upp av en dietist. Vi ser alltså varje dag hur många som gillar eller ogillar maten kopplat till matsedeln. Kanske lite förvånande så är det väldigt många som gillar thaisoppa, säger Peter Hemmingsson och skrattar.

– Det här är ett väldigt konkret och enkelt sätt där de äldre direkt kan påverka framtida menyer. Det är också en viktig del att förverkliga målsättningen att Trelleborg ska vara ledande kommun i landet i fråga om matupplevelse för människor på äldreboenden, konstaterar Arlinda Haxhiu.

En helt ny app har även tagits fram för barn och ungdomar som har LSS-beslut. Här handlar det om ett enkelt och överskådligt bokningssystem där föräldrar utifrån sina behov bokar in korttidsboende och fritids.

– Det här är bara början. Arbetet med att ta fram digitala tjänster har bara börjat, avslutar Peter Hemmingsson.

Text: Per-Åke Hultberg