Med hjärta för vård och omsorg – när ÅF projekterar framtidens sjukhus

Många faktorer måste samverka i
modern sjukvård: Hållbara och smarta
system som fungerar dygnet runt.
De är precis detta som ÅF brinner för
och det är här som vi kan utnyttja vår
hela kompetens av kunniga medarbetare
inom alla discipliner.

I UPPSALA HAR vi sedan 2014 varit
med i planeringen av nya ingång
100/101. En byggnad som innehåller
högteknologiska operationssalar för behandling
av de allra svårast sjuka och
moderna dagvårds- och vårdavdelningar.
De tekniska och funktionella kraven som
är högt ställda lägger fokus på tillfrisknande
av patienten. ÅFs åtagande för
Akademiska sjukhuset har därför omfattat
projektering av El-Tele, Transport, VVS,
Styr-och övervakning samt Ljud och vibrationer
i nya ingång 100/101.

DEN NYA vård- och behandlingsbyggnaden
som nu invigs har projekterats för att
vara så energisnål och hållbar som möjligt.
Den tillförda energin minimeras genom
energieffektiv teknik och intelligenta
byggnadstekniska lösningar. Det nya huset
kommer därför att klassificeras enligt
Miljöbyggnad Guld.

I UPPSALA ÄR vi 180 st medarbetare
men globalt är vi 16 000. Med en utpräglad
lokal närvaro på flera av Sveriges orter
och med ett stort nätverk av medarbetare
och specialister över världen har vi goda
möjligheter att matcha kundens behov
med tydlig och specifik kompetens.

ÅF HAR lång och god erfarenhet av uppdrag
i sjukvårdsmiljö. Vi sätter patienternas
och vårdpersonalens välbefinnande,
säkerhet och upplevelse i första rummet,
och vi vet att det krävs samarbete för att
nå bästa resultat. Dessutom är vi medvetna
om vikten av kostnadseffektiva,
smidiga processer med effektiva flöden
för såväl patienter som personal.