Oceanhamnen –EN NY KREATIV DEL AV STADEN

OceanhamnenJust nu pågår förberedelser för att göra Oceanhamnen till en av Helsingborgs mest attraktiva
mötesplatser. Området utvecklas från storskalig hamnverksamhet till småskalig
stadsmiljö med bostäder, kontor, butiker, restauranger och caféer. Ett komplement till
stadskärnan som med gemensamma målpunkter binder ihop Söder med Norr.

Oceanhamnen kommer att ha kvaliteter
utöver det förväntade, med
ny teknik och hållbara lösningar,
attraktiva, vattennära bostäder och kontor i
spektakulära lägen. Vindskyddade, gröna
bostadsgårdar är en genomgående kvalitet.
En kanal genom piren skapar en första
ö i en arkipelag och öppnar för en
småbåtshamn i Södra hamnen. En park i

den gamla torrdockan ger ett karakteristiskt
möte med vattnet. Promenadstråk
längs kanalen, parken och kajerna blir en
förlängning av kajpromenaden genom
centrala Helsingborg. En stadsgata genom
området och en ny gång- och cykelbro förbinder
Oceanhamnen med centrum.

Helsingborg hamnBOSTÄDERNA PÅ OCEANPIREN kommer
att bli attraktiva med vacker havsutsikt
och avsikten är att få en stor variation av
lägenheter såväl i storlek som i utformning.
Oceanhamnen byggs ut i flera etapper.
I en första etapp uppförs 320 bostäder,
31 000 kvadratmeter kontor och närmare
5 000 kvadratmeter handel och restauranger.
I slutet av augusti påbörjas samråd
för den första detaljplanen. Under
hösten påbörjas rivning av hamnmagasinen,
därefter ska piren renoveras och förberedas
för byggstart för ny bebyggelse 2017.

Illustration David Wiberg