Nytt stadsbibliotek ska bli Europas mest innovativa

Helsingborgs stadsbibliotek invigdes 1965. Nu är det dags för renovering och ombyggnation. Dessutom byggs det till en helt ny biblioteksbyggnad ut mot Stadsparken.

Vi har mött bibliotekschefen Catharina Isberg, projektledaren Josefin Andersson och Layla Husain som arbetar med helsingborgarnas involvering i projektet.

– Stadsbiblioteket behöver byggas om och anpassas. Lokalerna har blivit trånga och möter inte dagens behov, säger Catharina Isberg. Det byggdes för att kunna ta emot cirka 700 dagliga besökare, men Helsingborg utvecklas och befolkningen ökar. I dag har vi drygt två tusen personer som besöker biblioteket – varje dag.

På de här dryga femtio åren har biblioteksverksamheten dessutom genomgått stora förändringar framför allt på den digitala sidan.

– Att invånarna i Helsingborg är delaktiga i utformningen av det nya biblioteket är enormt viktigt, säger Catharina Isberg. När det nya biblioteket står klart ska vi ha lokaler som möter det behov som finns hos våra användare. Det är då vi kan se resultatet av involveringsarbetet – om vi hamnat rätt. Det är också därför vi har anlitat Layla Husain som leder arbetet med att på olika sätt få kontakt med användarna och ta del av synpunkter.

– Under ombyggnaden av stadsbiblioteket kommer alla som vill att  kunna ge sina synpunkter och påverka innehållet i det nya biblioteket, säger Layla Husain.  Alla kan säga sin mening och ge förslag.  Målet med involveringen är att få behovet klarlagt.

Hur når ni ut?
– På många sätt, exempelvis genom workshops på olika platser, sociala medier, intervjuer och genom anmälan på Helsingborgs hemsida (se informationsruta), säger Layla Husain.

Kan ni redan nu se några trender i vad man önskar sig?
– Det finns en del tydliga mönster. Man vill till exempel att den nya biblioteksbyggnaden ska smälta in och vara en del av parken. Många vill gärna diskutera bibliotekets innehåll och verksamhet, och där är det stort fokus på delaktighet och demokrati, lärande och utveckling, liksom att det nya stadsbiblioteket ska vara en av de viktigaste mötesplatserna för staden och dess invånare.

– Självklart är även personal och olika samarbetspartners involverade i utformningen, säger Josefin Andersson. Men det är inte bara på hemmaplan vi agerar. Vi har mycket spaning internationellt på bibliotek som ligger långt fram för att se hur de arbetar.

Stadsbiblioteket ligger i Stadsparken som får släppa till en bit för tillbyggnaden av biblioteket. Hur ser ni på det?
– Det ska vara en tydlig integrerad koppling mellan biblioteket och parken, säger Catharina Isberg.  För att kompensera utrymmet som upptas av det nya huset och möta önskemålen om tydligare integrering, planeras planteringar och grönytor på taket.

Kommer det nya huset mot parken att innehålla några speciella eller nya funktioner?
– Det är inte så vi planerar, säger Josefin Andersson. I vårt lokalprogramarbete har vi tittat på olika funktioner i den nya helheten. Ett tävlingsprogram ska tas fram, vilket ska leda till en arkitekttävling. Det vinnande förslaget får sedan utforma nybyggnationen.

Så får vi se var de olika funktionerna placeras när det arbetet är klart.

När kommer det nya stadsbiblioteket att stå färdigt?
– Tidigast 2027 säger Catharina Isberg, men det känns lite för tidigt att fastslå en exakt tidpunkt.

Vad skulle ni vilja säga till alla som läser det här?
– Att vi bygger det nya stadsbiblioteket gemensamt där alla ska få göra sin röst hörd. Helsingborg vill vara en av Europas mest innovativa städer och ligger i framkant när det gäller digitalisering. Även stadsbiblioteket ska ligga i framkant, och vara ett av Europas mest innovativa bibliotek.

Text: Anders Post

Var med och utforma det nya stadsbiblioteket

Under ombyggnaden av stadsbiblioteket kommer alla som vill att kunna ge sina synpunkter och påverka innehållet i det nya biblioteket.
Vill du vara med och ge dina synpunkter? Gå in på helsingborg.se/nyttstadsbibliotek
Här kan du lämna dina kontakt­uppgifter så blir du inbjuden att vara med och påverka innehållet i det nya stadsbiblioteket.

Stadsparkens och stadsbibliotekets historia

Marken som nu är Stadsparken donerades till staden 1870 av syskonen Krook, med villkoret att den skulle användas för ”promenad i plantering”. Parken anlades 1873-1874 och öppnades för allmänheten 1877.
1957 beslutades att placera ett nytt stadsbibliotek i Stadsparken. 1965 byggdes det efter ritningar av Arton arkitekter genom Jörgen Michelsen. Stadsbiblioteket är en ikon med sin 60-talsarkitektur, samtidigt som det finns möjligheter att utveckla byggnaden.