Nytt hotell och drygt 40 bostäder vid kajkanten

Jönsaplan LandskronaDen gamla terminalen på Jönsaplan
mitt i centrala Landskrona rivs
och ett nytt Hotell Öresund och
drygt 40 nya bostäder kommer
istället att binda ihop Nyhamn med
innerstaden. Klart 2017.
Jönsaplan ligger mitt i Landskronas
historiska stadsmiljö och i direkt anslutning
till vattnet. Härifrån avlöpte
både Köpenhamnsbåtar och Ventrafik. På
Scarlettfärjorna till Köpenhamn dansade
man till levande musik, åt trerätters och njöt
av månskenskryssningar när trafiken stod på
sin höjdpunkt.

Men det var då.
Sedan sommaren 2001 var det bara Ventrafiken
kvar från Jönsaplan. Nu har Venbåtarna sedan
några år ett nytt färjeläge en bit bort och på
Jönsaplan har ogräset växt och bilar fått parkeringsplats.
Kvar står en gammal, men helt
förfallen trotjänare, den cirkelrunda svart/vita
entrén till terminalen med erbjudande om kulglass
och terminalshop.
På andra sidan hamnbassängen ligger
Nyhamn med nya bostäder, och granne på
landsidan ståtar Sofia Albertina kyrka, som
också den renoveras för fullt nu.
Jönsaplan står nu inför en stor förändring
och den gamla terminalen rivs.
Detaljplan och byggrätt är klart. Jais
Arkitekter har ritat och Landskronas störste
private fastighetsägare Paulssons står klara att
börja bygga tillsammans med Hotel Öresunds
fastighetsbolag Lapsana Communis.
– En injektion för hela centrala stan, säger
Johan Nilsson, planchef. Att få ihop hela
Jönsaplan med Nyhamn och den nya bron
blir fantastiskt.

Planerna är att ett fyrstjärnigt hotell med
130 hotellrum, spa-anläggning högst upp
med utsikt över sundet, restaurang och konferensmöjligheter
för 250 personer och
drygt 40 bostadsrättslägenheter blir klart på
Jönsaplan till sommaren 2018.
Kommersiella lokaler planeras i bottenvåningen
på bostadsdelen. Tanken är att hela
området ska vara till för alla Landskronabor,
inte bara de som bor där.
Det planeras bli fem våningar högt varav
våningarna högst upp kommer att vara en så
kallad inskjuten våning, liknande övrig bebyggelse
i området. Garage byggs under husen.
Framför byggnaderna, mot Sofia Albertina
kyrka, kommer ett stort torg att skapas
för att binda samman gammalt och nytt.
Även grönområdena mellan husen kommer
att vara öppna för allmänheten och bilda en
grön oas.
På det viset binds Vattentornet, Nyhamn,
Jönsaplan ihop med innerstaden vilket blir
en del i det uttalade målet för Landskrona att
”binda ihop staden”.
Paulssons Fastigheter har betalat 21,4 miljoner
kronor för marken, och har påbörjat
renoveringen av kajerna. I sommar börjar
man gräva för att kunna börja bygga husen i
september. Investeringen ligger totalt på
runt 350 miljoner kronor och tar ca 1,5 år att
bygga.
Försäljningen av lägenheterna kommer
att ske genom Mäklarhuset i Landskrona.
– Jönsaplansprojektet, eller Stadskajen
om man så vill, är mycket spännande och
kommer att lyfta både närområdet, men
även staden till nya oanade höjder, säger
Peter Billquist, vd för Paulssons Fastigheter.
– Vi gör denna jättesatsning för att vi är
optimistiska till Landskronas utveckling.
Staden har stor potential och det känns positivt
för Paulssons att, som seriös och långsiktig
fastighetsägare, finnas på plats i
Landskrona.