NYKVARN ANDAS FRAMTIDSTRO

Nykvarn är inte någon slätstruken kommun. Redan på våra infartsskyltar får besökaren ett löfte som väcker förväntan: ”Nykvarn – Ung, vild och vacker”.

Vad innebär det?

Till att börja med att alla vi som representerar kommunen har modet att uppträda så enkelt, smi- digt, snabbt och dynamiskt som vår verksamhet och vårt uppdrag medger, både i vårt möte med människor och i vår handläggning. Att vi hittar nya lösningar och inte väjer för att tänka okonventionellt. Och att vi är en ung kommun, med ett ungt och friskt angreppssätt på verksamhe- ten. Nykvarn är inte större än att var och en som bor och verkar här ska kunna bli sedd och hörd. Lika viktig för Nykvarns attraktionskraft är livsmiljön. Den vackra naturen helt nära storstaden kan locka unga, kreativa människor och stärka den en- treprenörsanda som ska utveckla vår kommun.

VÅRT BUDSKAP – ENLIGT NYKVARNS KOMMUNS VISION 2025

Kom till oss – här får du:
– förverkliga dina livsdrömmar
– leva hållbart
– tillgång till Sveriges bästa skola
– full fart i centrum
– pendling som funkar

VÅRT ERBJUDANDE – ENLIGT NYKVARNS KOMMUNS VISION 2025

Nykvarn-Bob Wållberg Kommunstyrelsens ordförandeVårt erbjudande riktar sig till barnfamiljer och en- treprenörer som söker ett enklare och rikare liv och vill bo naturligt, men ändå nära till allt.

Vi tror att du värdesätter en kommun som satsar och är modig. Här känner du dig inkluderad och får delta och påverka viktiga frågor. Livsdrömmarna kan förverkligas med attraktiva boenden som tillgodoser hela boenderesan, från barnfamiljernas behov till ett varie- rat utbud av boendealternativ på äldre dar. Oavsett om du redan bor här, eller står inför beslutet om var du ska bo eller etablera din verksamhet, ska du känna trygghet i att Nykvarn planerar på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Nykvarn är en ung kommun, vackert belägen mellan Mälaren och den vackra sjön Yngern. Här kan du finna de enkla, okonventionella lös- ningarna som gör ditt livspussel lite enklare att lägga.

Bob Wållberg, Kommunstyrelsens ordförande