Mölndal fortsätter att utvecklas

Mölndals stad utvecklas och förändras i ett snabbt
tempo. Vi har nästan byggt färdigt innerstaden, vår citykärna.
Gallerian och biblioteket är på plats och i full
verksamhet. Båda har på ett framgångsrikt sätt etablerat
sig och blivit en naturlig del i medborgarnas liv.
En hel del återstår ännu men vårt förändringsfokus har redan
glidit över till våra andra stora projekt som Pedagogen
park och Forsåker. Stora beslut kommer till exempel att tas det
här året angående framtiden för Forsåker. Bland annat utformningen
av den gamla industrikärnan.
Samtidigt kan nu även bygget av ett nytt Kållereds centrum
startas upp. Vi gör det i en ny samarbetsform kallad BID –
Business Improvement District – som är en samverkansform
för fastighetsägare, näringsidkare, föreningsliv och kommun.
Vi planerar även för det nya Lindome centrum. Ett av målen i
den styrande majoritetens politiska plattform är att hela kommunen
ska utvecklas. Inte bara Mölndals innerstad och angränsande
stadsdelar, utan även Kållered, Lindome och
Hällesåker.

Mölndal växer med en nettobefolkningsökning på 2-3 procent
årligen. Det ställer stora krav på utbyggnad av den kommunala
servicen, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden,
infrastruktur med mera. Den här expansionen ställer stora krav
på kommunens ekonomi och är något som alltid är satt i fokus
i vår planering och i våra politiska beslut.
Mölndal har också ett blomstrande och expansivt näringsliv.
Det senaste exemplet är beslutet om att utveckla vårt Life
Science-kluster i Åbro genom skapandet av GoCo Health
Innovation City. I det unika samarbetet mellan GoCo och Astra
Zeneca kommer Mölndal att sättas på kartan, i både Sverige
och Europa ifråga om läkemedel och hälsa.
Vi har även stora planer kring Åby Arena stråk. Vi tar här ett
samlat grepp kring idrott och fritidsaktiviteter. Här finns planer
för ny simhall, bandyhall, isstadion, friidrottsarena, rackethall,
omklädningsrum och klubblokaler för fotboll med mera.

Mitt i all planering av nya bostäder, företagsetableringar,
skolor, förskolor och så vidare, pågår en annan intensiv diskussion
och planering. Det handlar om det nya tågstråket för höghastighetståg
och regiontrafik med tåg till Borås, utbyggd kollektivtrafik
för buss, spårvagn med mera.
Mölndal ligger vid de stora stråken, E6 och söderleden. Det
är ett helt unikt läge som påverkar all övrig expansion i både
byggande och inflyttning av nya medborgare. Nu gäller det att
få ihop allt det här i en genomtänkt och välfinansierad helhetsplan.
Vi som är ansvariga inom politiken
känner en stor ödmjukhet och samtidigt
ett stort ansvar att tillsammans med alla
anställda i kommunen och med våra
medborgare skapa det Mölndal som vi
alla vill ha. Ett Mölndal med
människan i fokus.