Nya bostäder och snabba förbindelser när Värö får tågstation

Norra kustområdet ska växa
med nya bostäder, verksamheter,
service och infrastruktur.
Detta kommer i sin tur att ge
underlag för en ny tågstation,
placerad i Väröbacka. Planeringen
för stationen är nu i
gång.

Vi har haft tågstationen i vår planering
under många år med regelbundna kontakter
med berörda myndigheter och
parter, säger samhällsplaneringschef
Jeanette Larsson på kommunens samhällsutvecklingskontor.
Nu är vi igång
på allvar.
Varbergs kommun, Region Halland
och Trafikverket har kommit överens
om att påbörja planeringen av stationen
i Väröbacka.
– Det är ett stort steg och helt avgörande
att vi är överens om att inleda ett
gemensamt arbete för att trafikstart ska
kunna ske 2026, säger Jeanette Larsson.
Det som händer nu fram till hösten är
att Trafikverket gör en funktionsutredning
om placeringen av stationen – ett
arbete som även kommunen, Region
Halland och Hallandstrafiken deltar i.
För kommunens del ligger den fördjupade
översiktsplanen till grund för fortsatt
planering av nya bebyggelseområden
i Väröbacka.
– Här är vi förstås beroende av var exakt
stationen kommer att placeras.
Värö station innebär ett lyft för hela
den norra kommundelen som får snabba
och täta förbindelser med Göteborg.
Förutom Väröbacka får särskilt orterna
Bua och Veddige nära till stationen.
Satsningar på bra buss- och cykelmöjligheter
till Väröbacka ska göra det enkelt
att ta sig till den nya stationen.

– Men det är inte bara den nya tågstationen
i sig som blir betydelsefull, säger
Jeanette Larsson. Utvecklingen av tågtrafiken
på Västkustbanan hänger ihop
med dubbelspår genom Varberg och
Västlänken i Göteborg. I samband med
dessa projekt är det möjligt att införa ett
helt nytt regionaltågsystem som kan
stanna vid Värö station.