”Nya” Bäckby tar form med stadskänsla och stor efterfrågan på attraktiva bostäder

Nu förnyas och utvecklas Bäckby med ökad rörlighet på de gemensamma ytorna.

I Bäckby växer områdets centrala delar med cirka 600 nya bostäder.

Omvandlingen av stadsdelen Bäckby är ett av de största byggprojekten i Västerås. Det blir nära 600 nya bostäder – hyres- och bostadsrätter såväl som radhus.

Här blir det även ny huvudgata, nya butiks- och servicelokaler, mötes-, idrotts- och aktivitetsplatser. Parkstråket genom Bäckby rustas upp och byggs ut och ska förutom planteringar rymma bland annat utegym, vattenspel och sittgrupper. Söder om Bäckby Torggata ligger aktivitetsparken, med exempelvis boule, basket, pingis och parkour. Därtill en skejtpark.

Åtskilligt är slutfört, enligt tidplanen ska allt stå klart 2024. Det är Boklok, Ikano bostad och kommunala Bostad AB Mimer, Västerås största hyresvärd, som är huvudaktörer på Bäckby.

Anna Sjödin arbetade tidigare för Västerås stad men är nu byggprojektledare på Mimer och talar om kraftsamlingen för att gjuta nytt liv i området och öka stadsdelens attraktivitet.

– Vi förnyar och utvecklar det tidigare slitna centrumområdet där det fanns outnyttjade markytor, säger Anna Sjödin. Mycket av det som kom fram i dialogen med de boende har förverkligats, som skejtparken och fotbollsplanen. Vi vill öka rörligheten på de gemensamma ytorna, det skapar trygghet och gemenskap.

En ambition på ”nya” Bäckby har varit att skapa stadskänsla och inbjuda till möten och samvaro. Hus med entréer mot gatan, lummiga innergårdar, stora balkonger; en miljö där människor kan mötas skapar ett socialt sammanhang.

Bäckby har rötterna i 60- och 70- talen. Liksom i liknande bostadsområden växte problem som bottnade i många invånares svaga socio- ekonomiska ställning och utanförskap. Bäckby stack ut när det gällde arbetslöshet, kriminalitet och ohälsotal.

I samarbete med polisen inledde Västerås stad år 2009 ett pilotprojekt för att göra Bäckby tryggare. 2016 sjösattes planerna att på allvar lyfta Bäckby, där förutom nya bostäder ingick sociala satsningar, centrumutveckling, trygghetsfrågor och kultur.

Anna Sjödin är byggprojektledare på Mimer.

Att Bäckby finns på listan över ”utsatta områden” kan sägas vara missvisande, eftersom problemen i huvudsak gäller begränsade delar av stadsdelen. Många vittnar om trivsel och den ”Bäckbyanda” som man nu vill förstärka. Sammanhållning, sysselsättning och trygghet är ledord i den agenda som Västerås stad, byggaktörerna och fastighetsägarna arbetar efter. Till de viktigaste frågorna hör utbildningsresurser, hälsa och medbestämmande.

Det är stark efterfrågan på de nya bostäderna. De 160 lägenheter som Mimer färdigställde för ett och ett halvt år sedan gick åt direkt. Bäckby är attraktivt av flera skäl, med närhet till grönområden och bra pendlingsmöjligheter. I augusti kommer ytterligare kvarter att vara klara för inflyttning.

– Mimer sysslar inte bara med det yttre, säger Anna Sjödin. Vi arbetar också mycket med sysselsättnings- och utbildningsfrågor. Och inte minst föreningslivet.

”Hållbarhet” har blivit en närmast obligatorisk term på de flesta områden. I Bäckbyprojektet talar man om såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det innefattar satsningar på ökad sysselsättning, trivsel och trygghet. Till eko- området räknas mycket mellan solcellsparker och insektshotell.

Text: Anders Mathlein
Visionsbilder: Mimer
Foto: BildN, Pia Norlander