Nu ska cykeln få ta plats

 

Lundhen KatrineholmNu ska det hållbara resandet
öka i Katrineholm och de viktigaste
pusselbitarna är gång och cykel.

Idag görs nästan hälften av alla resor
i Katrineholms stad till fots eller
med cykel. Nationellt sett är
det en bra siffra. Men den ska bli
ännu bättre. Fram till 2030 gör
Katrineholms kommun därför en hel del
satsningar och målet är att 55 procent av
alla resor ska ske utan bil.
– Det är enkelt att cykla i Katrineholm.
Det gäller även i våra tätorter. Vi har ett väl
utbyggt cykelnät, men nu ska vi se till att vi
bli riktigt, riktigt bra, säger Johan Ekstrand,
projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen
i Katrineholm kommun.
Katrineholm kommuns nya översiktsplan
pekar ut det hållbara resandet som
ett prioriterat utvecklingsområde fram till
2030. Visionen lyder ”den mänskliga gatan”.
Först ut gäller gång och cykel, senare
även kollektivtrafik. Mycket är på
gång och redan nu pågår satsningar som
ska höja förutsättningarna avsevärt, berättar
Johan Ekstrand.
– I september inviger vi Katrineholms
första cykelgarage vid Resecentrum. Det
blir 40 platser, främst tänker vi att det
passar pendlare som ska kunna ställa bilen
hemma.
Det blir inte bara Katrineholms utan
även Sörmlands första cykelgarage. Just
moderna garage för cyklar är fortfarande
ganska ovanligt i Sverige, berättar Johan
Ekstrand. Vid sidan av själva parkeringarna
kommer det att finnas elcykelladdare,
förvaringsskåp och cykelpump.
– Den kanske största vinsten är att cykeln
blir inlåst på ett tryggt sätt. Många
kan tveka att parkera sina dyra cyklar eftersom
det alltid finns en stöldrisk när
cyklar parkeras ute i det fria. Så är det i
alla cykelstäder. Men detta motverkar vi
alltså nu.

Lagom tills cykelgaraget invigs i höst
kommer nästa framkomlighetssatsning att
påbörjas. Det är ett flerårigt projekt som
går ut på att förvandla en sex kilometer
lång genomfartsled till en levande stadsgata.
Möjligheter finns att skapa en så
kallad gångfartsgata, bygga bostäder och
skapa plats för verksamheter intill.
– Det här är en stor satsning som kommer
att bli klar etappvis. Det är alltså vår
välkända genomfartsled som nu ska omvandlas
till ett levande stråk som får en
mer stadsmässig karaktär. Det kommer
att göra platsen mer tillgänglig för alla
som bor i staden.
I projektet för Katrineholms nya stråk
ingår även att bygga nya och rusta upp
befintliga snabbcykelstråk. Totalt är det
sju stycken. De blir både bredare och
snabbare.
– Det blir en bred gång- och cykelbana
med hög framkomlighet och bekvämlighet
och där det exempelvis blir enklare
för cyklister att passera fotgängare och
andra cyklister, säger Johan Ekstrand.

Men det handlar inte bara om snabbcykelstråk.
Möjligheterna att cykla i
Katrineholm ska förbättras på många
olika sätt. Det handlar exempelvis om asfaltering,
vägvisning, prioritering vid trafiksignaler,
förbättrad belysning och att
åtgärda fel och brister som uppmärksammas
utmed cykelvägarna.
– Med alla satsningar som görs kommer
vi inom några år att bli en mycket
cykelvänlig stad, där det är tryggt, säkert
och bekvämt att cykla, avslutar Johan
Ekstrand.

Text: Samuel Hultberg Foto: Oskar Kullander