”Nu ser vi fram emot ytterligare 100 år”

Atlas Copco ÖrebroAtlas Copco är ett av världens ledande industriföretag med verksamhet
på alla kontinenter. Även i Örebro där man har för avsikt
att ytterligare förstärka sin närvaro.

Vi har funnits här i 100 år och ser fram
emot ytterligare 100 år. Vi är helt klart här
för att stanna, säger Andreas Nordbrandt,
vd på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro.
Den 18 juni fyllde Atlas Copco i Örebro
jämnt. Då firade företaget 100 år med verksamhet
i staden. Ett sekel av ständig utveckling.
– Verksamheten här i Örebro har haft en
stark utveckling under årens lopp och varit
mycket framgångsrik, inte minst de senaste
åren. Exempelvis har verksamheter från andra
orter centraliserats och flyttat hit under vårt tak.
I Örebro forskar, utvecklar, tillverkar och
marknadsför Atlas Copco bergborriggar samt
truckar och lastare. Produkterna används inom
gruv-, tunnel- och entreprenadindustrin över
hela världen, både ovan och under jord.
– För att ha produktion i Sverige måste vi
hela tiden ligga steget före våra konkurrenter på
den internationella marknaden. Det är verkligen
en stor utmaning men samtidigt en fantastisk
möjlighet att hela tiden utvecklas, vara
kreativa och ta nya innovativa steg, säger
Andreas Nordbrandt.

Ett tydligt exempel är de senaste årens fokusering
på teknik och automation som inneburit ett
paradigmskifte. Atlas Copco bygger nämligen
in allt mer teknik och automatisering i sina produkter.
Resultatet har blivit än mer användarvänliga
produkter med högre effektivitet och
säkerhet. I slutändan ger det produktivitetsfördelar
för kunden.
Här i Örebro har Atlas Copco strax över 1600
anställda. En betydande del kommer från andra
länder, något som vittnar om företagets internationella
prägel. Andreas Nordbrandt talar om en
mångfald som speglar samhället i stort.
– Grundsynen är alltid att anställa lokalt,
men vi tror på mixen av stark lokal förankring
toppad med internationell kompetens. Det tror
vi är vägvinnande och nyttigt för företaget i
stort, men också för de anställdas trivsel och för
ett kreativt arbetsklimat.

Att trivas på arbetsplatsen är ändå bara en
del. Stadens kvaliteter som bostadsort spelar
också en stor roll.
– Givetvis är själva jobbet avgörande i grunden.
Men för en hållbar situation måste det vara
attraktivt att leva och bo här, inte minst ur ett
familjeperspektiv. Överlag är staden Örebro
attraktiv. Staden har fantastiska kvaliteter som
gör att vi kan locka folk från när och fjärran hit.
Andreas Nordbrandt lyfter bland annat fram
det centrala läget i en sjudande region med närhet
till Stockholm. Staden har också mycket fina
bostads- och naturområden.
– Örebro är på helt rätt spår att bygga framtidstro.
Staden växer och har lagt grunden för
en mycket spännande utveckling vad det gäller
att bo, leva och verka här, både för unga och
gamla och för näringslivet. Fortfarande finns
såklart saker att göra, men vi är på god väg.
Trots Atlas Copcos starkt internationella
prägel – mer än 90 procent av produktionen går
på export – värnar man om den lokala förankringen
även till lokala underleverantörer.
– Idag har vi hundratals leverantörer i närområdet.
Många av dessa med nischade spetsegenskaper.
Oavsett vad vi gör på den internationella
spelplanen kommer lokala aktörer,
med deras snabbhet och flexibilitet, alltid att
spela en stor roll. Vi vill helt enkelt fortsätta
växa tillsammans med dem.

Även samspelet med universitet är en nyckelfråga
för Atlas Copco. Därför var det extra
glädjande när det i april blev klart att universitetet
till höstterminen 2016 kommer erbjuda
Civilingenjörsprogrammet i datateknik. Ett
femårigt program väl anpassat för att arbeta i
framtidens industriföretag som Atlas Copco.
– Det är en otroligt bra nyhet. Både för
Örebro och för oss som aktör här i staden. Vi
är beroende av talanger inom teknik och data
och vår grundsyn är som sagt att anställa lokalt.
Det ger unga en utmärkt möjlighet att
långsiktigt etablera sig i staden.
– Vi tror verkligen på Örebro. Vi har
visserligen varit etablerade länge men
framåtandan, växtkraften och framtidstron
är större nu än på många år.
Vi är som sagt här för att stanna och
ser fram emot att fortsätta växa tillsammans
med Örebro som stad. Det
som är bra för staden, är bra för oss,
avslutar Andreas Nordbrandt.