Här ligger ENERGI I CENTRUM

Landskrona EnergiSveriges längsta sammanhängande
fjärrvärmenät. Lokal solkarta för solceller.
En av Skånes säkraste serverhallar.
Fibernät till alla.
Landskrona Energi bär skäl för sitt
namn.

STADSNÄTET I LANDSKRONA är ett av världens
mest moderna. Baserat på den absolut bästa
tillgängliga tekniken med optiska fiberkablar erbjuder
Landskrona Energis öppna stadsnät stadens
invånare upp till 1 000 Mbit/s till din bostad, en
uppkoppling som är mer än femtio gånger snabbare
än genomsnittet i Sverige.
Landskrona Energi var tidigt ute att bygga fibernät
och OECD lyfter i en rapport fram de svenska
stadsnäten som framgångsexempel; kommunernas
satsningar på bredband främjar utbyggnaden och
pressar priserna.
– Vi bygger ut fibernätet med målet att 100 procent
av alla i kommunen ska ha erbjudits möjligheten
att ansluta sig till stadsnätet före 2018 års utgång,
säger Johan Holmstedt, vd för Landskrona Energi.
Med väl genomtänkt byggprocess och attraktiva erbjudanden
kan vi nå den höga målsättningen.
– Vill man avvakta med att ansluta sig förbereder
vi ändå fram till tomtgränsen när vi gräver förbi. Den
som vill gå med senare kan därför snabbt få en installation.
Fibernätet är dessutom öppet vilket innebär att
du själv kan välja vilken operatör du vill av till exempel
Internet och telefoni från vårt tjänsteutbud.

SERVERHALL. Med en allt ökad användning av
datakommunikation krävs också en allt säkrare förvaring
av våra digitala dokument. Företag behöver
skydda sin information från intrång, men också
mot datorkrascher.
Landskrona Energi har sedan tidigare två serverhallar
med totalt 38 rack, helt uthyrda sedan ett par
år tillbaka. Den stora efterfrågan från externa aktörer
ledde till att en tredje serverhall togs i bruk i vintras.
– Med 60 nya rack mer än fördubblar vi vårt utrymme
för uthyrning, säger Magnus Sjövik, stadsnätschef.
Nu kan vi erbjuda våra kunder en toppmodern
anläggning med högsta driftsäkerhet dygnet
runt, 365 dagar om året.
Den nya serverhallen inryms i Landskrona
Energis befintliga lokaler vid kraftvärmeverket
Energiknuten, ett område som är bemannat alla
timmar på dygnet.

FJÄRRVÄRME. I vintras var energiminister Ibrahim
Baylan och invigde Sveriges längsta gemensamma
fjärrvärmeledning. Den nio mil långa ledningen, som
kopplar samman Helsingborg, Landskrona,
Lund,
Lomma och Eslöv, bidrar till ”ett energismartare
Skåne” sade Baylan och avlägsnade symboliskt en
knut och invigde ledningen.
– Tack vare samarbetet mellan de kommunala
energibolagen får vi en ökad elproduktion, leveranstrygghet,
förbättrad konkurrenskraft för fjärrvärmen
och sist men inte minst, även minskad klimatpåverkan,
säger Johan Holmstedt.
Varje år kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen
med 26 000 ton tack vare de olika egenskaperna
i våra kraftvärmeverk.
Värmeproduktion och elnät, det är den grund
Landskrona Energi står på, men i dag är även nya
energiinnovationer och datakommunikation en lika
naturlig del av ett energibolag som ligger i tiden.

SOLPOTENTIALKARTAN ett lättillgängligt verktyg
som är en möjlighet för dig som bor i Landskrona
att bidra till en hållbar stad. För snart två år
sedan påbörjades ett samarbete mellan Landskrona
Energi, Landskronahem och LSR för att gemensamt
driva omställningen till ett hållbart samhälle.
Vi kallar det Green Hub Landskrona, GHL, där
kommunala samhällsnyttiga aktörer och näringslivet
kopplas samman med akademiska studier från
institutioner inom universitet i södra Sverige.
– Som ett resultat av det samarbetet har vi tillsammans
med Landskrona stad, tagit fram en speciell
solkarta över Landskrona, berättar Johan Holmstedt.
Hela kommunen har skannats in med hjälp av
laser från en helikopter. Resultatet är en 3d-modell
där samtliga byggnader finns uppritade och som
visar var det är optimalt att placera solceller. På
kartan kan du ta reda på om ditt hus ligger rätt till.
– Behöver du dessutom inte använda all den energi
som ditt hus ger, så köper vi energi av dig istället
och du kan tjäna pengar.
Du hittar solkartan på vår hemsida.
Ett av vårens examensarbete inom Green Hub
Landskrona, har varit att kartlägga strategiska platser
för stadens kommande laddinfrastruktur. Under
2017 är det dags att förverkliga detta projekt och
börja sätta upp så kallade laddstolpar för elfordon,
ännu ett exempel på att vi och Landskrona stad satsar
på ett hållbart samhälle tillsammans.