Norrköping ska vara en möjligheternas kommun

”Jaha-bostäder” – brukar en kommentar vara när jag berättar
vad jag sysslar med. Men att vara politiskt aktiv i samhällsplaneringsfrågor
handlar om väldigt mycket annat.
Vi har i kommunens vision sagt att vi år 2035 kommer
att vara 175 000 invånare. 40 000 fler än idag. Planeringen för
Norrköping 2035 har redan börjat.
Det behövs fler skolor, äldreboenden, gator, idrottshallar,
parker och plats för företag i Norrköpings kommun. För att
allt det ska finnas – för alla och i alla områden – behövs en väl
genomtänkt och långsiktig planering.

De nya översiktsplaner som kommunfullmäktige, i
full enighet, antog i juni 2017 pekar ut riktningen för
framtidens Norrköping. De visar bland annat var i
kommunen det kommer att byggas bostäder och var
olika sorters företag kan etableras.
Översiktsplanerna skapar möjligheter att
planera långsiktigt. Det ger förutsägbarhet
både för människor och företag. De pekar ut
en spännande utveckling.

Planering handlar om livskvalitet men
också om trygghet. Planering handlar om att
skapa sammanhang och om möjligheter. Men
framförallt handlar planering om människor.
Människor som bor, lever och upplever.
Som jobbar, reser och studerar. Som driver
företag, är pensionär eller går på förskola. Som jobbar natt eller
letar efter nästa utmaning. Som kan vara sju eller åttiotvå.
Som lever ensam eller tillsammans. Som kan gå eller förflyttar
sig på annat sätt. Vi som fått det politiska förtroendet att
ta beslut kring samhällsplanering måste vara lyhörda inför
alla olika behov, åsikter och tankar kring hur framtidens
Norrköping ska se ut.
Men, jag har världens roligaste politiska uppdrag! Vilken
förmån att under några år tillsammans med andra, både politiker,
tjänstepersoner och kommuninvånare, få möjlighet att
påverka utvecklingen i kommunen.

Norrköping ska vara en möjligheternas kommun. Så är
det inte idag. Många barn klarar inte skolan och alltför
många vuxna går utan sysselsättning. Jag vill att alla
ska kunna göra resan från ett liv till ett annat. Jag vill att
Norrköping ska vara en kommun där människor kan
leva, utvecklas och känna trygghet. Där du kan
välja i vilken sorts bostad du vill bo eller i vilken
del av kommunen. Att alla möjligheter är allas
möjligheter. Med den synen är planering väldigt
lite bostäder och väldigt mycket människor,
möjligheter och frihet för alla.

Kikki Liljeblad,
Kommunalråd och stadsplaneringsnämndens
ordförande