Nationalmuseum till Östersund

Nationalmuseeum Norr Nu är det klart. Våren 2018 är det
invigning av konsthallen Nationalmuseum
Norr på länsmuseet
Jamtli. Målet är konstupplevelser i
världsklass.

Genom att sammanföra vår prisbelönta
pedagogik på Jamtli och
Nationalmuseums samlingar
finns alla förutsättningar att
kunna erbjuda konst- och designupplevelser
i världsklass, säger Henrik Zipsane, direktör
för Stiftelsen Jamtli.
Nationalmuseum i Stockholm är landets
största och ett av Europas äldsta konstmuseer
med världskända samlingar. Här finns
norra Europas främsta och största samlingar
av konst från 1500-talet till 1900-talet.
Nu får nationalklenoden en filial i Östersund
– Det här är väldigt stort, ett helt nytt kapitel
i Jamtlis historia. Det är första permanenta
etableringen av ett av de statliga museerna
norr om Stockholm. Det kan bara
kallas ett genombrott och det känns fantastiskt
att vi lyckades med det.
Just nu pågår byggnation för fullt.
Nationalmuseum Norr blir en förlängning
och tillbyggnad på den redan befintliga museibyggnaden
i anslutning till Jamtlis entré.
Byggkostnaderna beräknas till drygt 53
miljoner kronor och ska till största delen finansieras
av regionen, Kulturstiftelsen, näringslivet
och EU:s strukturfond.

Syftet är bland annat att kunna ställa ut
verk ur Nationalmuseums enorma samlingar.
Att kunna sprida och tillgängliggöra
konsten ytterligare.
– Nationalmuseums samlingar är gigantiska.
Ämnesmässigt är det framför allt statens
konstsamlingar av äldre konst – i princip
äldre än 1905 – och statens samlingar av
design. Vi pratar om konst och design från
hela världen men främst från Europa och
Sverige.
Men det blir inte bara en konsthall där
stora konstverk av mästare som Van Gogh
och Rembrandt ska visas upp.
– Vår pedagogiska verksamhet och förmåga
att tilltala en bred publik är lika viktig.
Alla åldersgrupper – barn, tonåringar,
vuxna och pensionärer – ska kunna ta del av
konsten utifrån sina förutsättningar, avslutar
Henrik Zipsane.