Mötesspår i Grohed bidrar till REGIONENS UTVECKLING

Uddevalla Infrastruktur

TÄT OCH SÄKER kollektivtrafi k är ofta nyckeln i regional utveckling. Att snabbt kunna pendla mellan städerna i en region innebär till exempel att valmöjligheterna ökar när man vill arbeta eller studera på en ort och bo på en annan. För pendlarna mellan Uddevalla och Göteborg skulle ett mötes spår kunna ge betydligt tätare turer mellan städerna.

Det är trångt på Bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg, där både godståg och persontrafik ska samsas, säger AnnaLena Heydar som sitter med i infrastrukturberedningen i Fyrbodals kommunalförbund. Ett mötesspår skulle kunna avlasta och möjliggöra halvtimmestrafik, vilket gagnar pendlingen mellan de två städerna, och därmed även den regionala utvecklingen. Det mötesspår som är aktuellt i planeringen ligger i Grohed mellan Ljungskile och Uddevalla. För närvarande är det entimmes trafik mellan Uddevalla och Göteborg, men för att öka trafiken krävs ett mötesspår.

– Nedanför Stenungssund finns dubbelspår, något som behövs även på sträckan ovanför Stenungsund mot Uddevalla, säger AnnaLena Heydar. Men som en första nödvändiga åtgärd är mötesspåret ett alternativ. Exakt tidpunkt när det kan bli verklighet är ännu för tidigt att säga, men kommunen har redan tagit beslut på att förskottera kostnaden om Trafikverket bygger.

Foto: Thomas Harrysson