Modernare IKEA varuhus och shoppingcenter i Kungens Kurva

Ikea Kungens kurva byggs om och
kopplas ihop med det utbyggda
shoppingcentret.
Busslinjer och parkering under
huset och bättre tillgänglighet för
fotgängare och cyklister samt en ny
väg. Så ser planerna ut i Huddinge
kommuns detaljplan.
Ikea har dessutom lovat att bidra
med 22 miljoner kronor till en
framtida hållplats för Spårväg Syd
alldeles vid varuhuset, under förutsättning
att spårvägsplanerna
genomförs.

Kungens kurva är Sveriges största
shoppingområde, men är också på
väg att bli en ny stadsdel i Huddinge.
Första etappen av över 4 200 lägenheter
kan bli verklighet inom fem år i området.
Visionen för Kungens kurva är att
skapa en stadslik miljö med en tydlig
kvarterskultur (se artikel på föregående
uppslag), men ”det är fortfarande handeln
som är och kommer att vara drivkraften i
Kungens kurva” enligt kommunens områdesstrateg
Sara Andersson.
Ikea, som var här först, etablerade sitt
varuhus 1965 och är, efter om- och tillbyggnader
till ytan världens största Ikeavaruhus.
Den runda utsidan som var inspirerad
av Guggenheimmuseet i New
York, är inte k-märkt, men representerar
enligt Stockholms läns museum ett ”högt
kulturhistoriskt värde”.

I projektplanen är tanken att den runda
delen bevaras, det klassiska riktmärket
från motorvägen, men de tillbyggnader
som nu finns byggs om. Shoppingcentret
mitt emot Ikea, tvärs över Modulvägen
där bussarna går, är också Ikea Centres
och ligger på mark ägd av Ikea Centres,
mark som går ner till rondellen mot Heron
city. Idag innehåller shoppingcentret
25 olika butiker, bland annat Clas Ohlsson,
Elgiganten och Stadium, på 25 000
kvadratmeter. Tanken är att det ska byggas
ihop med varuhuset som gör att det går att
röra sig mellan de två byggnaderna utan
att behöva gå utomhus och ner till rondellen
med ytterligare 40 000 kvadratmeter.
Det nya varuhuset och shoppingcentret
tillsammans blir 105 000 kvm
handelsyta.
Tidsplanen är svår att ange, just nu är
man inne i en detaljplaneprocess och båda
Ikea bolagen har sina respektive interna
slutliga beslut att fatta.
Ikea nämner inga investeringsbelopp
men säger att det ”totalt sett är ett stort
projekt för oss”.
Delar av Modulvägen dedikeras till kollektivtrafik,
istället blir Tangentvägen som
går rakt ner från Smistavägen till Dialoggatan
den nya genomfartsvägen. På andra
sidan Tangentvägen planerar KF Fastigheter
att bygga 4 200 bostäder och har skrivit
intentionsavtal med kommunen.
– För att skapa en stadslik miljö är det
viktigt att stråk för gångtrafikanter och
cyklister är tillgängliga och trygga, säger
Sara Andersson. Det handlar bland annat
om naturliga mötesplatser, trivsam grön
miljö och bra belysning.

I änden av shoppingcentrumet vid
Tangentvägen planeras till exempel torgyta
och en damm.
Det ska bli mer attraktivt och säkert att
ta sig runt till fots och med cykel, inte
minst för att det ska passa in i en stadsdel
och bli attraktivt för de boende där.
På andra sidan Dialoggatan
öppnade i höstas Orangeriet
bredvid Heron City alldeles
intill den kommande
nya infarten till Kungens
kurva som nu byggs som en
del av Förbifart Stockholm.
Handelsplatsen Orangeriet
med 16 000 kvadratmeter ägs
av Bonnier Fastigheter och
innehåller bland annat K-Rauta
som har funnits i fastigheten
sedan 2008 och ”trampolinparadiset”
Bounce som öppnade
i november.
I år byggs den sista etappen i
Orangeriet med ytterligare