Mer och bättre Linköping-Tunnel ger bättre innerstadskvaliteter

Johanna WiklanderI Sverige och övriga världen är
attraktiva innerstadsmiljöer
eftertraktade. Stadskvaliteter
är ett viktigt konkurrensmedel
städer och länder emellan.
Linköpings kommuns ambition
är att det på sikt ska bo
50 000 invånare i områden
med innerstadskvaliteter.

Regeringen har fattat
beslut om att bygga Ostlänken
från Stockholm
(Järna) till Linköping
och Linköpings kommun
arbetar med siktet inställt på
att Ostlänken och södra stambanan
ska gå i en tunnel under Linköping.
Johanna Wiklander är stadsarkitekt
i Linköping.
Johanna, du är rätt ny som stadsarkitekt
i Linköping, vad är dina
tankar kring stadens utveckling
kopplat till Ostlänken?
– Stad ska växa successivt, man kan
säga organiskt, och det är mycket
viktigt att nytt kan kopplas till gammalt.
Det kommer att bli så när hela
spårpaketet förläggs i tunnel.

Linköping växer så det knakar.
Antalet invånare i kommunen
har passerat 150 000 och nästa milstolpe

är 200 000. När Ostlänken
öppnar 2028 kommer Linköpings
position stärkas både inom regionen
och i en utvidgad Stockholmsregion.

Vad händer med Innerstaden när
vi får en tunnel istället för en bro i
centrum?
– En tunnel möjliggör stadsutveckling
på bästa sätt eftersom
den barriär som järnvägen utgör
idag helt försvinner. Vi kan bygga
staden vidare åt norr och nordost
och koppla nuvarande stadskärna
och innerstad till de nya stationskvarteren
men också till redan befi
ntliga stadsdelar som Tannefors,
Steninge, Tornby och Skägge torp.