Många nya hyreslägenheter planeras i Kungsängen och Bro

 

Upplands BroHusInflyttningen till Upplands-Bro
ökar och kommunens allmännyttiga
bostadsbolag AB Upplands-
Brohus är en av aktörerna
på den allt hetare bostadsmarknaden.
Till hösten börjar man
bygga 142 hyreslägenheter
i Bro.

Det är i den gamla delen av Bro,
mellan centrum och pendeltågsstationen,
som en tomt frigjorts genom
rivning av 95 så kallade radonlägenheter
som inte gick att sanera. Här kommer
AB Upplands-Brohus att bygga nio
punkthus i fyra våningar – med allt från
ettor till lägenheter på fyra rum och kök.
– Det här är kanske det bästa läget i
hela Bro, säger AB Upplands-Brohus vd
Tore Olsson. Dessutom detaljplaneras
just nu ytterligare ett femtiotal något
mindre lägenheter i närheten.
Ett annat område där AB Upplands-
Brohus planerar byggnation är Ringvägen
intill Kungsängens
centrum och pendeltågstation.
Här blir det förtätning i ett
befintligt område.
– Ringvägen byggs i två etapper där
vi kommer in i den andra etappen och
bygger cirka 85 lägenheter. Men här är
detaljplanen inte klar ännu, vilket gäller
ytterligare områden där vi planerar att
bygga, säger Tore Olsson.

AB UPPLANDS-BROHUS har totalt
cirka 2 000 hyreslägenheter med halva
beståndet i Kungsängen och den andra
halvan i Bro. Tyngdpunkten ligger på
hus byggda under 60-talet där man nu
lyfter vissa områdens utemiljöer och renoverar
fasader, balkonger och entréer.
– Kommunen är ju vår ägare, säger
Tore Olsson. Och man vill att vi bygger
så mycket som möjligt för att lätta på
trycket efter bostäder. Totalt räknar vi
med en nyproduktion av cirka 500 lägenheter
inom de närmaste fem åren.