Lindös nya lekplats med karusell, linbana och lekskepp

Alla barn som bor i Lindö kan
snart testa sin nya stora lekplats vid
Kölgatan. Här finns karusell, linbana,
gungdjur och ett lekskepp med
klätterställning och rutschbana.
Gungor finns också förstås.

Sedan 2010 har Norrköpings kommun
arbetat med att se över sina 53 allmänna
lekplatser. Målet är att renovera eller
bygga två helt nya varje år. Och när gamla
lekplatser byggs om blir de som nya.
I just Lindö ersätter den nya lekmiljön
två mindre lekplatser som byggdes
på 70-talet. Då var en gungställning det
vanliga.
– Idag tänker vi helt annorlunda. Vi
vill skapa rum för lek. Vi tänker på helheten
som en lekmiljö. Oftast är det
mellan redskapen som barnen verkligen
leker, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt
på tekniska kontoret.
Idag ställs det helt andra krav på säkerhet
och tillgänglighet. Det mesta av
sanden byts nu därför ut mot mer lättillgängliga
underlag som gummiasfalt,
konstgräs och träflis.
– Ny eller bättre belysning är också
en självklar åtgärd. Undersökningar visar
att ju bättre upplyst en lekmiljö är,
desto längre tid stannar barnen kvar
och leker, säger Carolina.
Hon poängterar att man alltid utgår
från hur platsen ser ut. Det är alltså inte
fråga om att bygga lika överallt.

Två nya lekplaster
Nu när Pryssgårdsparken byggs om
kommer också två nya lekplatser att
byggas i Pryssgården.
– Vi har börjat med två lekmiljöer
som ska vara klara 2018. Här precis
som i alla våra projekt har vi haft samråd
med de boende, både barn och vuxna.
Att veta hur de använder och vill
använda sin framtida lekplats är naturligtvis
jätteviktigt, avslutar Carolina.