En imponerande byggnad med människan i centrum

Efter sommaren öppnas portarna
till Akademiska sjukhusets nya
märkesbyggnad – ingång
100/101. En väl synlig och inbjudande
vårdbyggnad med entré i
direkt anslutning till Dag
Hammarskjölds väg.

Det ska sägas på en gång, det är en
på alla sätt mycket imponerande
byggnad som nu fylls med liv
och rörelse, dygnet runt. Fokus är på avancerade
behandlingar för svårt sjuka
människor, främst cancerpatienter. Med
sina två huskroppar sticker den onekligen
ut, både i fråga om storlek, utformning
och innehåll.
Ingång 100/101 är faktiskt ett av
Uppsalas största byggprojekt någonsin,
motsvarande hela fyra Uppsala konsert &
kongress. Men ingång 100/101 är så
mycket mer än en byggnad. Det är framför
allt en avgörande pusselbit i Region
Uppsalas högt ställda mål att med ändamålsenliga
lokaler erbjuda sjukvård i utvecklingens
framkant.
Det första man som besökare möter är
en magnifik inglasad entréhall. Bara den
är med sina nio meter i takhöjd väl värd
ett besök. Härifrån når man på vardera
sidan de båda husen, ingång 100 och 101,
som binds samman av en stor inre ljusgård.
Från entréhallen
kan man dessutom
snabbt och enkelt promenera
till sjukhusets
centralblock och entrén
i ingång 70.
Är det här verkligen
ett sjukhus, frågar
man sig? Känslan är
så långt från steril
sjukhusmiljö med skarp lysrörsbelysning
man kan tänka sig. Här bokstavligen flödar
härligt dagsljus. Och det gäller för
övrigt inte bara entréhallen. Samtliga rum
där patienter och anhöriga vistas har stora
fönster med utsikt mot omgivande grönska.
Här finns också flera terrasser och
uterum, tillgängliga för både patienter
och personal.
– Vi har haft ambitionen att skapa en så
institutionsbefriad miljö som möjligt,
samtidigt som byggnaden givetvis ska
kunna möta vårdens behov och tekniska
utveckling i många år framöver, säger
Anna Maria Ejdeholm, ansvarig arkitekt
på White arkitekter.

Hon berättar att byggnaden med alla
sina rum, både publika och professionella,
såväl invändigt som utvändigt, är präglade
av målsättningen att sätta människan
i centrum.
Så vad är det då som sticker ut i fråga
om husets innehåll? Ett bra exempel är
vårdrummen. Här finns inga flerpatientrum.
– Alla har ett eget välutrustat rum med
bland annat egen tv, toalett och dusch.
Det innebär först och främst ökad integritet,
avskildhet, lugn och ro, vilket i sig
underlättar tillfrisknandet.
Att det dessutom möjliggör behandling
direkt på rummet är en stor fördel. För patienten
innebär det färre förflyttningar inom
sjukhuset, samtidigt som risken för
överföring av infektioner minskar.
– Ett annat exempel på nytänkande är
att besökare har separata ”promenadvägar”,
helt åtskilda från patienttransporter
och personal. Även det för att öka integriteten
för patienten och minska risken för
vårdrelaterade infektioner.

Slutligen, det som verkligen sticker ut
är naturligtvis den avancerade vård som
ska bedrivas, nu och under kommande
decennier. Här finns behandlingslokaler
och högteknologisk utrustning med få
motsvarigheter i Europa. Det är också en
arbetsplats för 1 200 av sjukhusets totalt
8 300 medarbetare.
– För oss som får arbeta här innebär det
en markant förbättrad arbetsmiljö, vilket
ger direkta och positiva effekter för både
patienter och anhöriga. Vi får nu lokaler
som i sin helhet är anpassade till den komplexa
vård som vi redan bedriver, säger
Peter Asplund, tillförordnad verksamhetschef
blod- och tumörsjukdomar.
Han betonar de nya möjligheter som
lokalerna ger för effektiva möten och nära
kontakt mellan alla
de olika professioner
som ska samverka
runt varje enskild patient.
Här finns även
ny teknik för virtuella
möten. Samtalet läkare,
sjuksköterska och
patient emellan är
centralt, och även här
spelar miljön en viktig roll.
Utökad kapacitet med något fler vårdplatser
för både slutenvård och framförallt
dagvård är också något som Peter
Asplund betonar. Här finns också centralt
belägna och anpassade lokaler för både
klinisk forskning och utbildning av bland
annat läkarstudenter. Båda delarna är viktiga
och centrala delar i vårt uppdrag.

Och här finns framtidens tekniker för
cancerbehandling, till exempel Sveriges
första så kallade MR-Linac, en apparat
för avancerad bildtagning i samband med
strålbehandling.
– Det innebär att man ännu mer effektivt
kan minimera bestrålning utanför
själva målområdet och minska risken för
oönskade effekter på omkringliggande
vävnad. Det är ytterligare ett stort steg
framåt, poängterar Peter Asplund.
– Allt sammantaget innebär det nya
huset att vi nu har ännu bättre förutsättningar
för det vi vill uppnå för våra patienter,
att alltid kunna erbjuda bästa möjliga
cancervård.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm