KTH-professorn Vi vill bo i stadsmiljöer

 

Göran Cars– Vi vill bo i stan, trenden
är generell och gäller hela
världen. Det här går i vågor.
Efter drömmen om
förortslivet och gröna vågen
har viljan att bo i
stan, med allt vad den erbjuder
av mötesplatser,
kultur- och nöjesliv och så
vidare, vuxit sig allt starkare.

Det säger Göran Cars, professor
i samhällsbyggnad
på Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH. Just nu
arbetar han som stadsutvecklare i
Kiruna. Även där möter han samma
efterfrågan på urbanitet.
Efterfrågan att bo centralt i staden
är som Göran Cars säger stekhet, och
det gäller både små och stora städer.
Som stadsplanerare, ser du det ser
som ett problem?
– Nej, inte alls. Det handlar snarare
om att man måste vara medveten
om att det skett en tydlig värderingsförändring
hos folk och då gäller det
att vi som stadsplanerare hänger med.
Och det är alltså ingen tvekan om
att det är täta städer som efterfrågas,
påpekar Göran Cars, städer med
mycket människor och mycket aktiviteter.
Självklart gäller det inte alla men
tillräckligt många för att man ska kunna
tala om en stark och tydlig trend.
– Naturligtvis innebär det utmaningar.
Den täta staden får ju inte gå
till överdrift, att det blir så tätt att det
blir odrägligt. Det är en balansgång
där man samtidigt måste släppa fram
så mycket ljus som möjligt genom att
bygga med varierade höjder på husen.
Det som byggs måste bli bra, annars
missar vi ju hela poängen. Det
samma gäller risken med sociala utestängningseffekter.
Jag är övertygad
om att det går att undvika, just genom
att bygga mycket och varierat.

Du säger att det som byggs måste
bli bra, vad är det då som är just
stadskvalitet?
– Det som gör att folk dras till den
täta staden är bland annat utbudet av
många olika typer av mötesplatser,
inklusive parker och grönområden.
Det är också viktigt hur vi utformar
gator och torg och att det finns tydliga
stråk för att handla. I nya bostadsmiljöer
måste det finnas liv i gatuplanet.
Husen måste naturligtvis också
ha en god arkitektur.
Att som tidigare separera bostäder
från arbetsplatser är alltså helt fel
menar Göran Cars. Om det bara är
kontor och butiker så dör staden när
det blir kväll. Det optimala är alltså
en blandad bebyggelse med bostäder,
arbetsplatser, butiker, restauranger
och caféer, kompletterat med
ett rikt kulturutbud.
– Om det bara är kontor så dör staden
när det blir kväll. Det är lika fel
tänkt som miljonprogramsområdena
som blev ödsliga sovstäder. Idag vill
vi blanda på ett sätt som vi inte gjort
tidigare.

Vad säger du om rädslan att det
gröna riskerar att byggas bort?
– Grönska och vackra parker är ju
otroligt uppskattat av stadsbon, så
det vore direkt förödande att ta bort.
Då försvinner ju en jätteviktig del i
den attraktiva staden, så det ska vi
nog passa oss för, säger Göran Cars
och skrattar.

Hållbarhetsaspekten talas det
också väldigt mycket om?
– Ja, även här gäller det att hitta en
vettig balans. Ambitionerna med till
exempel Norra Djurgårdsstaden är
väldigt bra. Miljö- och hållbarhetsmässigt
är det ”top notch”, men frågan
är, vilka har råd att bo där? Jag
menar att man måste lyfta den sociala
aspekten så att inte den kommer i
andra hand.

Hur ser du annars på det nuvarande
stadsbyggandet i Stockholm?
– Det är uppenbart att beslutsfattarna
har förstått att här finns en efterfrågan,
att man bejakat människors
önskemål om att bo i stan, om
inte i själva innerstaden så åtminstone
i stadsmiljöer. Nu handlar det mer
om att gå vidare, att ta vara på efterfrågan
genom att fortsätta bygga den
täta staden. Den stad som inte gör
det, som inte lyssnar in vilka trender
som gäller kommer att bli oattraktiv.
Och vem vill det i den allt tilltagande
konkurrensen mellan städer och regioner.