Krokslätts fabriker Hotellet blir navet i stadsrummet

Det stadsliv som en gång
präglade Krokslätts Fabriker,
med både arbetsplatser och
bostäder, är nu tillbaka i ny
modern skepnad. Den imponerande
omvandlingen av ett
uttjänt fabriksområde kröns
nu med ett av Göteborgsregionens
större hotell, själva navet
i stadsrummet. Men betydligt
mer är på gång.

– Ja, vi går nu vidare med en ny detaljplan
som innebär ett kraftfullt tillskott
till det vi redan byggt, allt med
målsättningen att fortsätta arbetet att
skapa ett levande, hållbart och miljösmart
stadsliv.
Det säger Lennart Larsson, vd
Husvärden AB, som 1993 inledde arbetat
med utvecklingen av Krokslätts Fabriker.
Han berättar att det ena gett det andra.
Att det skulle leda fram till förvärv av
flera intilliggande fastigheter och att området
skulle utvecklas till en växande
blandstad, med flera hundra bostäder,
fanns inte på kartan när allt började för
26 år sedan.
Den nya detaljplanen gäller mark på
båda sidor om Göteborgsvägen. Den
innehåller ett stort antal arbetsplatser och
bostäder som kommer att utvecklas tillsammans
med andra fastighetsbolag.
Husvärden står för hela utvecklingen av
kontor och bostäder av området på den
västra sidan av Göteborgsvägen.

Satsningen på just bostäder har visat
sig vara ett lyckodrag. Till för bara några
år sedan låg fokus helt på kontor och
verksamheter. Det vill säga att förädla de
gamla fabrikslokalerna till ett modernt
och trivsamt arbetsplatsområde. Om ett
par månader kommer totalt 250 bostäder
att vara färdiga och inflyttade, både bostadsrätter
och hyresrätter. Och betydligt
mer är som sagt på gång.
– Vi insåg att om vi ville skapa trygghet
och trevnad i området dygnet runt, så
måste vi komplettera med bostäder. Vi
jobbar målmedvetet med att öka servicegraden
i området med butiker, restauranger
och caféer med mera. På promenad-
och cykelavstånd finns för övrigt
det mesta man behöver, säger projektchef
Andreas Grindebacke.
En grundtanke i planeringen är att alla
delar i Krokslätts Fabriker ska ha ett gemensamt
tydligt fokus på hållbarhet i alla
dess delar. Det gäller allt från klimatsmarta
hus till hållbart resande. I det fallet
är kommunikationsläget, mellan
Göteborg och Mölndals innerstad, minst
sagt optimalt.
– Vi vill ge de bästa förutsättningarna
för att leva och bo klimatsmart. Är det
någonstans man kan klara sig utan bil så
är det väl här? Och vad kan då vara
smartare än att bo där man arbetar. Här
visade sig vår satsning på hyresrätter vara
ett perfekt drag. Det mötte ett verkligt
behov, konstaterar Andreas Grindebacke.

En stor del av de 85 lägenheterna hyrs
nämligen av människor som arbetar i
området. När Husvärden nu går vidare
med bostadsbyggandet är det med ambitionen
att bidra till en ännu större bredd
bland de boende. Ambitionen är att ta
fram bostäder både för studenter, företag
och äldre.
Och så var det ju hotellet, 22 våningar
och 370 rum, med Petter Stordalen och
Nordic Choice Hotels som operatör. Att
det blir ett rejält lyft till det stadsliv som
Husvärden vill skapa säger sig självt.
– Det blir själva navet i stadsrummet,
en trivsam och pulserande mötesplats
som med sin kvalitetsrestaurang och bar,
kommer att få en stor betydelse och det
inte bara för Krokslätts Fabriker. Vårt läge,
så pass nära evenemangsstråket med
Liseberg i spetsen, gör att vi nu knyter
ihop Mölndal och Göteborg med ett helt
nytt stadsliv, säger Lennart Larsson, som
gläds över att ”på vår kant av staden”
kunna vara med och bidra till Mölndals
kraftfulla stadsutveckling.
– Vår ledstjärna är att vara modell och
förebild för liknande stadsförnyelser i
hela Göteborgsregionen, avslutar han.

Text: Per-Åke Hultberg