Kreativ lösning för Södra Porten där alla är vinnare

Vid avfarten mot Hågelby och
Tumba från Södertäljevägen ligger
Eriksberg – ett industriområde
med mindre företag inom
olika branscher. Här planerar
Botkyrka kommun att bygga
Södra Porten, en handelsplats
som kommer att generera tusentals
nya jobb och bli en attraktiv
mötesplats. Området som
är aktuellt består av lerig sjöbotten
som är svår att bygga
på. Men nu har Skanska kommit
med en lösning där alla blir
vinnare.

För att få expertis till byggandet av
den nya handelsplatsen tog
Botkyrka kommun kontakt med
Skanska, som tyckte idén var bra och
man bildade ett gemensamt bolag,
Botkyrka Södra Porten AB. Det gällde att
hitta en lösning för att kunna bygga på
den leriga marken där ingen annan hittills
hade lyckats.
Bengt Hansson, som är produktionschef
för krossverksamheten på Skanska
berättar om bakgrunden:
– Delar av marken i Eriksberg är väldigt
sank eftersom det är gammal sjöbotten,
och det går knappast att schakta bort
all lera för att få ytan stabil. Därför måste
vi hitta en annan lösning.
Lösningen som Skanska kom fram till
var att använda den sprängsten som man
får fram vid tunnelbygget av Förbifart
Stockholm.

– Att täcka ytan med sten pressar på sikt
ut vattnet och gör marken stabil, säger
Bengt Hansson. Men vi får ut flera effekter
av den här lösningen. Först tar vi bort
torven från området. Torven kan göras
om till gröna jordprodukter och säljas
som bra matjord. Därefter läggs en fiberduk
över hela den kommande byggytan.
Från tunnelsprängningarna i Skärholmen
körs sprängstenen till Eriksberg där den
krossas och läggs ovanpå fiberduken som
ett lock. Sakta men säkert trycks marken
ihop och stabiliseras för det kommande
stora byggprojektet Södra Porten.
Även här blir det en bonuseffekt, berättar
Bengt Hansson:
– Genom de bergmassor vi kör hit,
krossar och deponerar, får vi grus i olika
sorteringar som kan säljas vidare och
hämtas för exempelvis husbyggen och
vägar.

Hur lång tid kan det ta innan
marken är byggbar?
– Svårt att säga, tiden måste få ha sin
gång, men det kommer att ta några år.
Flera andra kommuner har varit här och
tittat på hur vi jobbar med den här lösningen.
Satsningen på Botkyrka är ett
mycket spännande referensobjekt för oss
på Skanska, där vi även tagit in arbetskraft
som finns i kommunen. Ett win-win
projekt för alla, säger Bengt Hansson.