Brunna rustas för idrott och förnyelse

Botkyrkas kommunstyrelse har
beslutat om en stor upprustning
och förnyelse av Brunna i
Hallunda-Norsborg. Området ska
vara en idrottsnod med förbättrade
idrottsmöjligheter, men även kunna
få bostäder, ny skola och tydligare
grönstruktur.

Brunna är ett utpekat utvecklingsområde
i kommunens översiktsplan.
Enligt planen ska området utvecklas
till tät stadsbygd med en blandning av
verksamheter, bostäder, grönområden
och rekreationsplatser.
– Det är helhetsperspektivet som gäller,
men vad vi redan nu kan säga är att
Brunna ska stärkas ytterligare som en
plats för idrott för hela Hallunda-
Norsborg. Men även som en mittpunkt
och tillgång för alla stadsdelarna i den här
delen av Botkyrka, säger Hannes
Flemming, som arbetar med den långsiktiga
och övergripande planeringen av området.

En hel del händer även i närtid. Vid
matchen nyligen mellan Arameisk-
Syrianska IF och Västerås SK, invigdes
bland annat en ny läktare med 500 sittplatser
på fotbollsarenan i Brunna.
– Vi rustar även upp och förnyar ytor
för spontanidrott, det blir bland annat en
ny basketplan och ett större utegym.
För södra delen av Brunna finns ett
förslag på en långsiktig utveckling av
platsen.
Redan 2015 genomfördes en medborgardialog
där aktörer och boende var positiva
till upprustning och förnyelse. Nu är
det dags för ett formellt samråd av programförslaget.
Under samrådet, som startar
i juni och avslutas efter sommaren, får
berörda fastighetsägare, föreningar,
företagare
och boende i området lämna synpunkter
på förslaget.
– För den norra delen av Brunna finns
en inriktning på ny skola med tillhörande
sporthall, utbyggd förskola och bostäder,
säger Hannes Flemming.