Järfälla är en plats för utveckling och framtidstro

Inledare JärfällaI Järfälla skapas just nu norra Europas största stadsutvecklingsområde.
På ett par år har bostadsbyggandet
femdubblats och idag är vi en av de kommuner
som lockar flest att flytta hit. Det är också en av
anledningarna till att Järfälla är en plats för utveckling
och framtidstro.

Med Tunnelbanans förlängning, Mälarbanans utbyggnad
och Förbifart Stockholm kommer vår kommun
bli en knutpunkt för resande till och från hela östra
Mellansverige. För att möta den nya rollen som regional
stadskärna ska vi bara i Barkarbystaden bygga 18 000 bostäder
till 2030. Vi bygger även i Jakobsberg, Viksjö och
Kallhäll. Detta innebär enorma möjligheter.
Vi bygger för att gamla och nya Järfällabor ska kunna hitta
en bostad. Men det är också en del i att göra hela Järfälla till
en bättre, mer spännande och attraktiv plats att leva på.
Växande befolkning, nya företag och verksamheter gör att vi
får mer resurser till välfärd och offentlig service. Det gör att
vi kan utveckla kommunen med alla de kvalitéer som hör till
en modern stad.

Det handlar om så mycket mer än bostäder. För att skapa en
levande stad där folk trivs krävs mötesplatser och grönområden,
skolor och förskolor, kulturbyggnader och idrottsanläggningar.
Det behövs arbetsplatser och service, butiker och restauranger.
Kort sagt, plats för människor och liv mellan husen.
Det är det vi bygger för.
Samtidigt med expansionen satsar vi därför stort på att utveckla
Järfälla kommuns verksamheter för medborgarna. Vi
anställer fler lärare för att ge alla elever tid att lyckas i skolan.
Vi förstärker hemtjänsten och skapar nya boendeformer för
äldre. Människor sätts i jobb istället för att gå på bidrag. I vår
kommun är det också självklart att alla unga ges möjlighet till
sommarjobb, och att SL-kort ingår i gymnasieutbildningen.
Det är satsningar som skapar en bättre kommun för alla.

DClaes Tunbladen här tidningen innehåller ett axplock av allt fantastiskt
som händer i Järfälla. Skolor använder teknik för att bättre
möta varje elevs behov. Samverkan mellan kommun, polis
och föreningar ger ökad tryggheten på gator och torg.
Eldsjälar hjälper till att skapa en bättre integration av nyanlända.
Det finns all anledning att känna sig
stolt som Järfällabo, ny som gammal.

Jag önskar dig trevlig läsning och en
bra start på 2017.
Claes Thunblad (S),
kommunstyrelsens
ordförande