Invånarna i Oskarström är med och påverkar utvecklingen

Oskarsströms samhällsföreningOskarström ligger knappt två
mil från Halmstad och har närmare
4 000 invånare. Projektet
Framtid Oskarström har pågått
under en tid och mycket har
åstadkommits.

Niclas Frisell är ordförande i Oskarströms
samhällsförening där man regelbundet
har medborgardialoger och kontakter
med politiker och tjänstemän från
samhällsbyggnadskontoret.
– Det intressanta med projektet
Framtid Oskarström är att vi har fått
stora möjligheter att påverka hur Oskarström
ska utvecklas, säger Niclas Frisell.
Det är inte längre så att kommunen
bara ordnar något som vi ska tacka
och ta emot.
Samhällsföreningen är det samlande
organet för både privatpersoner och ett
helt nätverk av föreningar i Oskarström.
– Frågan är ”vad kan vi hjälpa varandra
med som gagnar hela tätorten”, säger
Niclas Frisell. För att få en bild av
vad Oskarströmsborna vill ha kan vi gå
olika vägar. De som sitter i samhällsföreningens
styrelse har många kontakter i
olika åldersgrupper genom sina egna
föreningar. På vår Facebooksida dyker
det upp frågor och en del ringer och har
synpunkter. En gång om året ordnar vi
en workshop tillsammans med politiker
och tjänstemän från kommunens samhällsbyggnadskontor.
Här kan alla intresserade
från Oskarström komma och
lägga fram förslag.

En hel del har man åstadkommit tillsammans
med politikerna sedan kommunen
utsett Oskarström till utvecklingsort.
Bland annat omklädningsrum
till befintlig isbana, och utbyggnad av
idrottshall. Dessutom pågår upprustning
av Oskarströms centrum och en park
där ortsborna vill ha scen och dansbana.
Det har även tagits beslut om en temalekplats
som ska ligga intill daghem
och skola.
– Vi är angelägna om att kunna påverka
var det kan byggas nya bostäder,
säger Niclas Frisell. Oskarström ska ju
vara ett bra ställe för både äldre, yngre
och barnfamiljer, och då krävs boenden
som passar olika åldersgrupper. Dessutom
ser vi gärna att fler industrier etablerar
sig, vi har ju en hel del lämplig
industrimark att erbjuda.