I Västerås finns framtidstro

I Västerås finns något för alla. En lagom stor stad som blomstrar och utvecklas, där många vill bo, arbeta och leva sitt liv. Här finns även närheten till landsbygden med fina livsmiljöer och naturen inpå knuten.

Vi står fortfarande mitt i en tid med prövningar. Månaderna med en världsomfattande pandemi har utmanat oss alla på olika sätt. Jag känner med dem som drabbats hårdast och med dem som på olika sätt går igenom svåra tider. Ännu är vi inte helt igenom denna prövning. Tack till alla som bidrar och som håller i och håller ut!

I skrivande stund känns situationen hoppfull. Jag blickar med försiktighet framåt och ser möjligheter till ett förbättrat läge redan i år. Mycket talar för det.

 Mycket talar också för att Västerås som stad kommer att växa, blomstra och utvecklas i framtiden. Fler vill bo här, fler ser sin framtid här och ledande företag vill etablera sig här. Northvolt valde Västerås för sin forskning och digitala jätten Amazon Web Services kom hit för några år sedan. Nästa år blir Västerås universitetsstad! Det är positivt för hela regionen och det innebär bland annat bättre förutsättningar för forskning, samarbeten och investeringar.

År 2050 kan vi vara 230 000 invånare. Vi står inför ett omfattande samhällsbyggande och vi måste planera staden utifrån flera olika perspektiv. Jag tror på en framtid där vi fortsätter att skapa goda livsmiljöer och fantastiska nya boendemiljöer, och bra förutsättningar för företag och olika verksamheter. Västerås fortsätter att öppna upp mot Mälaren och lever upp till namnet Mälarstaden på riktigt.

I Västerås finns en innovation, en vilja och en kraft – en framåtrörelse som känns och märks långt utanför kommunens gränser. I den här tidningen kan du läsa om flera projekt som kommer att göra Västerås ännu bättre att bo, verka och leva i. Projekt Mälarporten, Sätra, Finnslätten – för att nämna några. Det krävs ett bra samarbete på flera olika nivåer och mellan olika aktörer för att driva det här samhällsbyggandet framåt. Och det är så vi bygger staden – tillsammans!

Det finns självklart utmaningar när en stad växer. Bostadsbyggandet har skett i hög takt under en ganska lång tid och vi kommer att behöva bygga fler bostäder. Hela kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt och det finns strategier för detta. I Västerås ska det finnas goda livsmiljöer med olika funktioner på plats i stadens olika delar, så som skola, service, inspirerande mötesplatser, grönska och möjligheter att utöva idrott och kultur. I Västerås ska man trivas och vilja stanna! För mig är byggandet ett tecken på utveckling och framtidstro.

Ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande tar tid. Jag hoppas att du som jag känner stolthet när du bläddrar igenom den här tidningen och ser framtidens Västerås växa fram.

Staffan Jansson
Kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad