I Liljedal planeras för 500 bostäder

Den raka genomgående gatan från rondellen är Strandgatan (sydöstra delen), längst bort ses den 23 meter höga hotellbyggnaden som är planerad mitt emot Mimers hus. Gatan till höger vid rondellen heter Glabruksgränd. Här ligger kvarteret med den gamla gallerian Klocktornet 36 där det blir bostäder samt lokaler i bottenvåningen mot Västra gatan, som går parallellt med Strandgatan, men är skymd i illustrationen. Gatan till vänster om rondellen är Liljedals­gatan där det blir bostäder och P-hus. (Illustration: Kungälvs kommun)

Liljedal, som ligger i gamla stadskärnan, omfattar P-syd, delar av Västra gatan, Strandgatan och Västra Tullen.

Klocktornets gamla galleria kommer att rivas och ge plats för bostäder (se bilden). Utefter Strandgatan blir det nytt bostadskvarter i 4–7 våningar med lokaler i markplan. I området finns även en större parkering, P-syd, som kommer att bli bostäder och p-hus.
Totalt blir det 500 bostäder i området.