I Kungsbacka händer det

I din hand har du en helt annonsbaserad
tidning om Kungsbacka med fokus på
det som planeras och byggs i de centrala
delarna av staden. Vi är stolta över
Kungsbackas
utveckling och vi hoppas att
även du är det. Välkommen att läsa om
vad som är på gång, för i Kungsbacka
händer det!

En attraktiv kommun
Kungsbacka har ett unikt läge då vi tillhör
två regioner, där vi dels tillhör Hallands
län och dels Göteborgsregionen. Vi är en
starkt växande kommun med mer än
1 000 nya invånare varje år. Flera företag
väljer att etablera sig här och bredden av
näringsliv är en styrka för oss. Vi är en
attraktiv kommun med fina naturvärden
både längs kusten och i inlandet, fyra
pendelstationer, och närhet till en storstad.
Vi utvecklas hela tiden och vår stad
har en central roll då det som händer här
ska gynna hela kommunen.

Sammanhållen stad
I centrala Kungsbacka är många byggnationer
igång och vi planerar för mer utveckling.
Samtidigt som nya moderna
kvarter växer fram arbetar vi med att bevara
den gamla trästaden och värna om
stadens själ.
Mitt i staden växer stadsdelen Valand
fram. Här skapas nya kvarter med bostäder,
handel och kontor. Framför allt blir
det en viktig del för att länka samman
Kungsmässan med Kungsbacka torg och
de södra delarna av staden. I de södra
delarna skapar vi ett mer aktivt upplevelseområde
med badhus, park och idrottshallar,
vilket kommer att bidra till rörelse
och välmående för hela kommunen. I
samma område utreder vi en arena. Det
skulle kunna öppna upp för ännu fler
möjligheter för Kungsbacka och det vi
har att erbjuda.
Oavsett vad vi bygger lyfter vi blicken
och tänker på helheten för att få en sammanhållen
stad. Allt ingår i en plan där vi
har som syfte att länka samman och skapa
bra platser att mötas och trivas på.

Långsiktig planering
Vi planerar långsiktigt för det vi vill bevara,
stärka eller utveckla och det gör vi
genom vår översiktsplan. Den visar vägen
för var det är lämpligt att bygga nya
bostadsområden, var vi vill värna om naturen
och var vi kan stärka infrastrukturen.
Just nu arbetar vi med att ta fram en
ny översiktsplan för kommunen. Den
kommer att vara helt digital och i form
av en karta. Till våren 2020 har vi vårt
förslag till ny översiktsplan klar och då
öppnar vi upp för allmänheten att vara
med och tycka till.

Vi skapar samhället tillsammans
Delaktighet är viktigt oavsett om vi bygger
nytt, planerar för nya områden eller
arbetar med långsiktig planering. Den
här tidningen är en del av det arbete vi
gör för att du ska kunna ta del av vad
som är på gång i Kungsbacka. Det är inte
bara vi som Kungsbacka kommun som
skapar samhället utan det gör vi tillsammans
med er oavsett om ni är invånare,
företagare eller besökare. Vi är som sagt
stolta över Kungsbacka och det hoppas
vi att du är med, för här händer det.

Emma Kjernald
samhällsbyggnadschef
Hans Forsberg (M)
kommunstyrelsens ordförande