HSBs pilotprojekt fokuserar på unga på bostadsmarknaden

– Vi vill hjälpa de unga i Eskilstuna att komma in på bostadsmarknaden
av egen kraft. Vårt bosparande är en nyckel i ett pilotprojekt
som vi utvecklar för just de unga.
Det säger Jon Leo Rikhardsson, vd för HSB Södermanland, och
berättar om det ansvar HSB tar som medlemsägd organisation.

Som Sveriges största bostadskooperation är HSB mer än bara ett företag i fastighetsbranschen.
Avkastningen är inte målet, utan mer medlet för att kunna gå vidare
i arbetet med att skapa det goda boendet. Vinsten i HSB går alltid tillbaka
till verksamheten, allt för att göra den ännu bättre.
– Eskilstuna är vårt största verksamhetsområde inom HSB Södermanland och
här vill vi verkligen delta i den förändring som staden genomgår nu. Inte bara i
själva stadsutvecklingen, utan i hela bostadsutvecklingen.
Och det är de ungas boendeframtid som bekymrar, hur de ska komma in på bostadsmarknaden.
Dagens unga vuxna bosparar betydligt oftare
än för några år sedan, ändå har deras förutsättningar att
köpa sitt första boende försämrats markant. Sparkapitalet
räcker helt enkelt inte till. Mer än varannan ung vuxen
är idag orolig över att inte kunna hitta en bra bostad,
enligt en undersökning som marknadsundersökningsföretaget
Sifo har tagit fram på uppdrag av statliga
bolånegivaren SBAB.
– Det är här HSB har en stor roll, säger Jon Leo
Rikhardsson och berättar om programidén för ungdomsboende.

– Genom bra markavtal med Eskilstuna
kommun, bra långsiktiga avtal med banken,
sänkt parkeringsnorm och smart kompakt
byggande kan vi göra det möjligt även här
för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden.
– Om vi kan få ner hyreskostnaden
1 000 kronor för till exempel en 2:a genom
att bygga smart och erbjuda ett bra
bosparande för den summan så ger vi de
unga möjlighet att både få eget boende
nu och en ”bostadskarriär” längre fram.
– Vi har ändå bra prisnivåer här jämfört
med de riktigt stora städerna, så
här kan det verkligen fungera.
– Allt handlar om att intressenterna
måste samarbeta i det här. Men det
är ju det som är kooperationens viktigaste
idé, så den vägen är vi vana att arbeta
på.