Här skapas ett hållbart logistikkluster

Östgötaregionen är ett av Sveriges bästa logistiklägen. Nu går  flera aktörer samman i en banbrytande satsning på ett logistikkluster, som ses som en viktig faktor för regionens  utveckling som en miljöprofilerad region.

Logistik är ett av fem Region Östergötlands prioriterade styrkeområden. Det har länge varit ett prioriterat område och en viktig faktor för regionens utveckling. Förra året kom så beskedet från Tillväxtverket om en långsiktig EU-satsning på ett logistikkluster i Östergötland. Norrköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet, Norrköpings Hamn med flera ingår i projektet i syfte att fram till 2021 bygga upp och etablera ett gemensamt kompetenscentrum, med bas i Norrköping.

Den nya klustersatsningen har tydligt fokus på hållbarhet och långsiktig strukturförändring som gör det unikt i landet. Målet är att positionera Östergötland som en hållbar logistikregion och att stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft som nod för framtida fossilfria godsflöden.

Regionens aktörer jobbar ständigt med en utveckling inom sina respektive
logistikområden, men det har hittills saknats en samlad insats för att driva övergripande  frågor, nya innovationer och affärsmöjligheter. Även att tillsammans lösa gemensamma utmaningar.