Här har jag valt att leva, bo och arbeta

Katrineholm– Det känns verkligen att
Katrineholm är på gång. Både företag
och människor flyttar hit. Och
inte undra på det med tanke på vårt
utomordentliga läge i landet och alla
våra fantastiska boendemiljöer.

Det säger samhällsbyggnadschefen
Lars Hågbrandt, som
själv flyttade hit för 25 år sedan.
Arbete under många år i
Norrköping och Linköping, ändrade inte
hans känsla för Katrineholm. Fördelarna
med att bo i en levande stad, mitt i hjärtat av
Södermanland, med attraktiva naturnära
boendemiljöer, var betydligt större än nackdelen
med att arbetspendla.
– Det gick hur bra som helst att pendla
som jag gjorde under många år, men det kan
naturligtvis inte mäta sig med min nuvarande
livssituation. Att få jobba med samhällsutvecklingsfrågor,
det jag brinner för, och
nu kunna göra det på hemmaplan i en växande
kommun full av livskraft, är helt optimalt.
Det känns som ett stort privilegium.

Lars Hågbrandt återkommer till det strategiska
läget i landet, nära till Stockholm
och hela Mälardalen, men också till
Norrköping och Linköping. Och Göteborg
är bara två timmar bort med tåg.
– Att vi har två stambanor bidrar självklart
till att fler och fler tittar på möjligheten
att flytta hit, både företag för etablering
av sin verksamhet och privatpersoner.
De tre senaste årens positiva befolkningsutveckling
– förra året en ökning med
338 personer – talar sitt tydliga språk. Här
vill människor bosätta sig. Kanske barnfamiljen
i storstaden som söker ett lugnare liv
med närhet till både arbete och fritid. Och
inte minst ett attraktivt boende till ett rimligt
pris.
– Det kan man verkligen hitta här, runt
om i hela kommunen med våra åtta tätorter,
finns jättefina boendemiljöer. Och nu byggs
det dessutom fullt av nya bostäder, framförallt
inne i Katrineholm. Det om något är ett
kvitto på vår attraktionskraft. Om inte
marknaden trodde på oss skulle ingen bygga
här.

Att Ericsson nyligen valde att helt lägga
ner sin verksamhet ändrar inte på den positiva
bilden, betonar Lars Hågbrandt.
– Nej, inte alls, vårt lokala näringsliv går
riktigt bra och vi får ständigt förfrågningar
om nyetableringar så där känner vi oss trygga.
Ericssonmedarbetarna har dessutom en
mycket stor kompetens som övriga företag
nu kan ta vara på.
– Och framförallt, här finns, påpekar
Lars Hågbrandt, en oerhört positiv anda av
att vi alla hjälps åt. När andra pratar om
Gnosjöandan, lever vi varje dag med en
växande Katrineholmsanda.
– Idag talar folk väl om sin stad, så har
det inte alltid varit. Men jag tror nog att de
flesta katrineholmare känner att vi har medvind.
Och ska vi växa och utvecklas är det
naturligtvis nödvändigt att vi själva tycker
om vår stad.
– Men inget är så bra att det inte kan bli
bättre. Därför arbetar vi målmedvetet för en
större branschbredd så att vi står stadigt
även i konjunktursvackor, avslutar Lars
Hågbrandt.