Här blir du varmt välkomnad

Upplands-Brohus äger och
förvaltar, förutom bostäder
och kommersiella lokaler,
även kommunala verksamhetslokaler
som till exempel
skolor och äldreboenden.
Anna Waak är en av två
förvaltare av verksamhetslokalerna.
– Det vi håller på och
rekryterar just nu är en
driftingenjör och en fastighetstekniker,
säger hon.

– Mitt arbete som förvaltare är
väldigt roligt och varierat, säger
Anna Waak. Ena dagen får man
hantera felanmälan och i nästa sitter
man på möten för att planera en helt
ny förskola. Jag träffar till exempel
rektorer och förskolechefer minst två
gånger om året där vi går igenom lokalfrågor
utifrån både verksamhetens
perspektiv och vårt fastighetsägarperspektiv.
Det gäller att ha kännedom
om verksamheterna för att kunna planera
på bästa sätt. Det är även viktigt
att ha ett bra och fungerande samarbete
med bla kommunens utbildningskontor
då de ansvarar för verksamheterna
som finns i våra lokaler.
– Som förvaltare bör man ha koll
på ekonomi, budget, prognoser och
fakturahantering tillhör vardagen.

ÅTERKOMMANDE i Anna Waaks arbete
är behovet av anpassningar och
ombyggnad av äldre lokaler. Då gäller
det att planera så pass effektivt att
själva verksamheten kan fortsätta så
ostört som möjligt.
Anna Waak har kvalificerad fastighetsförvaltningsutbildning
i botten
och har i mer än 15 år förvaltat skolor,
förskolor och sjukhus. På
Upplands-Brohus började hon i januari
och trivs som fisken i vattnet.
– Det var ett så varmt välkomnande
från första stund jag kom hit, säger
hon. Upplands-Brohus är ett lagom
stort företag. Alla känner alla och det
är en varm gemenskap. Förr bodde
jag i Kungsängen, nu lever jag i
Kungsängen.

Upplands-Brohus rekryterar just
nu en fastighetstekniker, en driftingenjörer
och en bovärd. Vi växer
hela tiden i takt med att kommunen
växer och behöver inom kort rekrytera
fler medarbetar. Håll utkik på
vår hemsida samt via rekryteringsföretagens
annonser om vilka
tjänster vi kommer att behöva
tillsätta.
Välkommen med din ansökan!