Häljarp Parkstad

HSB- husNärheten till natur, service, golf och
avkopplande rekreationsområden
gör Häljarp till ett allt mer populärt
ställe att bo på bara ett fåtal kilometer från
Landskrona centrum med utmärkta cykelvägar
in till staden. Plus naturligtvis pendeltågsstationen
varifrån du enkelt kan resa inom
Skåne och vidare till Köpenhamn och
Helsingör. Med bil är du snabbt ute på
E6:an.
Här säljer bland annat HSB 180 fribyggartomter
i det som ska bli Häljarp Parkstad. Även
Riksmäklaren säljer tomter i Nattljusgården
som är ett nyare område i Häljarp med
Öresunds golfklubb som närmsta granne.
Enligt Landskronas översiktsplan ska
Häljarp, enligt strategin det flerkärniga
Landskrona, utvecklas med ny bebyggelse.
Området kring stationen pekas ut som ett av
de områden som har plats för fler hus, en
tätare stadsstruktur med blandad stadsbebyggelse
med varierade upplåtelseformer.
Här finns bra kollektivtrafik, bra koppling
till ortens serviceutbud, butiker, restaurang,
skola och förskola.