Gemensamt fokus på Genarp

– Engagemanget för Genarp är
mycket stort hos Genarpsborna.
Det säger Ulrika Dagård, projektledare
för Fokus Genarp som ska hitta
utvecklingsmöjligheterna för orten.
Nu kommer rapporten som
sammanfattar invånarnas framtidstankar.

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt
som drivs av Lunds
kommun. Projektet startade vintern
2016/2017 och ska pågå under två
års tid. Fokus Genarp är en fortsättning
på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt
Fokus Veberöd och Fokus
Dalby.
Syftet med Fokus Genarp är att utveckla
orten Genarp och Genarps omland
tillsammans med boende och verksamma
i området. Dialogen och träffar
med invånarna har som mål att Genarp
ska vara en attraktiv boendeort som kan
växa och som erbjuder mångsidig service,
handel och ett varierat utbud av bebyggelse
och olika aktiviteter.
– I dag finns det till exempel inget tydligt
centrum och frågan är hur vi kan
göra för att nå dit, säger Ulrika Dagård.
Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang
är vägledande för Fokus
Genarp och utgångspunkten är: Vad kan
vi göra tillsammans? I arbetet vill man få
både konkreta resultat som kan presenteras
under projektets gång samtidigt
som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete
också börjar ta form.

Bland annat har Genarpsborna kunnat
svara på webbenkät med frågor om boende,
kommunikationer och infrastruktur,
service, mötesplatser, turism- och
näringsliv. I februari besökte Fokus
Genarp högstadieelever i årskurs 7–9 på
Genarps skola och genomförde tre idéverkstäder
på temat.
I februari arrangerades ett så kallat
”Open Space”-möte i Genarps idrottshall.
Under tre timmar samlades 180 engagerade
Genarpsbor, tjänstepersoner
och förtroendevalda från Lunds kommun
för att diskutera hur vi skapar ett
levande Genarp tillsammans.
De förslag, synpunkter och frågeställningar
som kom upp under Open Spacemötet
och idéverkstäderna dokumenterades
och kommer att ligga till grund för
fortsatt utvecklingsarbete.
Det är den sammanställningen som
finns klar och ligger på kommunens
hemsida.
– Intresset från Genarpsborna har
verkligen varit stort, säger Ulrika
Dagård, och idéerna är både kreativa och
konkreta. Resultatet från aktiviteterna
ligger nu till grund för det fortsatta arbetet
i Fokus Genarp.
Kommunen kommer nu att sätta
samman fem arbetsgrupper tillsammans
med Genarpsborna som berör följande
områden:
• Centrumutveckling och bostäder.
• Företagande och turism.
• Kommunikation och infrastruktur.
• Kultur och fritid och natur.
• Välkomnande av nyinflyttade och
nyanlända.
– Som Genarpsbo är du varmt välkommen
att anmäla dig att delta i en arbetsgrupp,
säger Ulrika Dagård.
Arbetet med Fokus Genarp kommer
att pågå under två år.

Text: Anders Olow
Foo: Lunds kommun