Gränby Backe, Rosendal, Börjetull, Stenhagen och city…Vi bygger nya bostäder runt om i Uppsala

Erik Gunnarsson

Just nu har HSB ett antal bostadsprojekt igång runt om i Uppsala, några i inledningsfasen medan andra går in i slutskedet. Det senare gäller till exempel Gränby Backe, där etapp två nu håller på att färdigställas.

– Det är ett spännande projekt. Vi visste ju inte hur det skulle tas emot. Men nu ser vi att Gränby centrum verkligen är en dragare, samtidigt som folk ser kvaliteterna med de stora grönytorna i närområdet, säger Erik Gunnarsson, projektledare för nyproduktion på HSB Uppsala.

På andra sidan stan, i Rosendal intill nya tennishallen, bygger HSB just nu ett sexvåningshus med 81 lägenheter med första inflyttning om 1,5 år. Generellt för all nyproduktion gäller att de nu 3 000 bospararna har förtur, därefter är det öppet för alla.
– Det känns oerhört positivt med det byggtryck och den efterfrågan som vi har på våra bostäder, där Uppsala försäljningsmässigt faktiskt ligger i topp i Sverige. Det innebär också att vi kunnat anställa fler personer, påpekar Erik Gunnarsson.

Att just Rosendal är ett populärt område råder det ingen tvekan om. Det ligger förhållandevis centralt med cykelavstånd till city, nära till universiteten och stora arbetsplatser. Samtidigt har man som boende direktkontakt med stadsskogen.

Nästa stora projekt och närmast på tur är första etappen av totalt fyra i Börjetull med förhoppning om byggstart efter semestern.
– Vi har en balanserad projektportfölj, vissa ligger några kilometer från stan, ett par i direkt centrumläge. Vi har till exempel ett projekt på Östra Ågatan, där vi äger mark tillsammans med Riksbyggen. Det är ett kanonläge utmed ån, med fina strövområden och solnedgång i väster, säger Erik Gunnarsson.

Totalt ska 250 bostadsrätter byggas i fyra etapper, med säljstart nu i sommaroch byggstart i höst. 500 personer står i intressekön.

– Vi har också ett spännande projekt på gång intill Stenhagens centrum. Det är ett något enklare koncept, billigare mark och ytmässigt mer kompakta lägenheter. Säljprocessen är redan igång och vi räknar med byggstart i höst. Det är roligt att konstatera det stora intresset även här. Det visar hur varumärket Stenhagen markant förbättrats på bara några år.