FÖRTÄTA OCH BYGG FLER BOSTÄDER CENTRALT I ATTRAKTIVA MILJÖER

FASTIGHETSBOLAGET
Lorentzon sticker gärna ut
hakan och pekar på var i centrala
Skövde som det går att
förtäta och bygga bostäder.
Fler bostäder i centrum gör
att det blir liv och rörelse och
att Skövde växer som attraktiv
centralort.

Fastighetsbolaget Lorentzon har
sitt kontor på Vipans gränd i
Skövde. Tidigare var kvarteret Vipan
ett bortglömt industriområde. Men
under Lorentzons ägande från 2008
har platsen genomgått en förvandling
och är numera ett uppskattat
handelsområde med bland annat
COOP och Postnord som hyresgäster.
– Vi har en hel del idéer här, säger
Fredrik Johansson, som är fastighetsförvaltare.
Det finns stora ytor
att bygga på och platsen är attraktiv
genom sitt centrala läge.
Övervägande delen av Lorentzons
fastighetsbestånd är av kommersiellt
karaktär, men på senare tid är
nya projekt fokuserade på bostäder.
– Nästan allt vi bygger nu är bostäder.
Många vill flytta till Skövde
och vi är gärna med i det samhällsbygge
som pågår, säger Fredrik
Johansson. Just nu har vi tre centrala
bostadsprojekt på gång som ligger
ett par minuter från torget. Det första
som blir klart till hösten är i
kvarteret Rönnen, vid Storgatan,
där vi bygger 28 lite exklusivare lägenheter
med inflyttning till hösten.
I Kvarteret Linnean vid
Bolognerskogen blir det punkthus
med 48 lägenheter. Det tredje projektet
ligger lite längre fram i tiden.
Det heter Soldaten och ligger vid
Regionens hus och Högskolan.

Fredrik Johansson understryker
att förtätning är viktig, att det inte
bara byggs i utkanten av Skövde.
– Det finns många ”mellanrum” i
stan som aldrig har varit bebyggda
och skulle kunna användas bättre.
Fler bostäder centralt drar även
mycket annat med sig, stadskärnan
blir mer levande och attraktiv och
Skövde växer som centralort. Det
här är viktigt att uppmärksamma för
såväl invånare som beslutsfattare.
Fredrik Johansson tar som exempel
den fördjupade översiktsplanen
för centrum som kommunen
tog fram för några år sedan.
Där bedömde man att det kunde
byggas cirka tusen lägenheter
centralt genom förtätning.
– Men det är definitivt i underkant.
I vårt remissvar pekade vi på
att det går att förtäta mycket mer.
Ungefär tre tusen lägenheter är en
realistisk siffra. Det finns dessutom
en hel del industrier och verksamheter
som ligger centralt och skulle
kunna flyttas till förmån för en ny
blandstad. Mariesjö är ett sådant exempel.
Och nu kommer äntligen
detta område att börja omvandlas till
bostäder, kontor och handel. Bara
här kan man få in sex tusen lägenheter,
skola, kontor, verksamheter och
handel i en nygammal stadsdel.
Förutom de tidigare beskrivna bostadsprojekten
som Lorentzon planerar
och bygger, finns ytterligare
ett område som är aktuellt
på sikt.

– Det är Mossagården
Norrmalm. Här planerar
vi cirka 100 lägenheter,
vilket blir vårt
största bostadsprojekt
någonsin,
säger Fredrik Johansson. Vi planerar
för ett hus på sexton våningar, men
när exakt vi sätter spaden i marken
är ännu inte bestämt eftersom arbetet
med detaljplan över området
fortfarande pågår.
Mossagården är i dagsläget ett
handelsområde med industrier och
olika verksamheter. Planen är att
bygga cirka 250 bostäder totalt.
Förutom Lorentzon kommer även
Skövdebostäder och HSB att bygga i
området.
Ett av Skövdes viktigare samhällsbyggen
är Högskolan där Lorentzon
har varit engagerad och involverad i
byggnationen.
– Vi har tillgodosett ca halva
Högskolans lokalbehov genom nybyggnation,
och även Portalen som
är en integrerad del där GSP (Gothia
Science Park) har sitt säte. Högskolan
är en betydelsefull del av Skövde
som ännu inte fått den uppmärksamhet
den förtjänar, säger Fredrik
Johanssson.
Mer om Högskolan kan du läsa på
nästa sida.