En helt ny stadsdel ska växa fram i Mariesjö

I närheten av centrala Skövde
ligger stadsdelen Mariesjö som
består av mindre villor, Gothia
Science Park, bilhandlare och
andra verksamheter. Här arbetar
kommunen med en vision
för en helt ny stadsdel, vilket
betyder att hela den nuvarande
karaktären av industriområde
på sikt kommer att omvandlas
till en stadsdel av mer blandad
karaktär, med bostäder, kontor,
service och handel.

Skövde kommun har påbörjat
ett programarbete för att
identifiera områdets förutsättningar
och den första kontakten
med alla som är verksamma inom
området har inletts. I den västra delen
av Mariesjö ligger Portalen som
tillhör Högskolan i Skövde och Gothia
Science Park (GSP). Angränsande
stadsdelar är Östermalm, Trängen
och Hasslum. Inom programområdet
finns bland annat Beijer,
Bilprovningen och Nobinas bussterminal.
– Inom programområdet bedömer
vi att det kan rymmas upp emot
400–500 bostäder, beroende på parkeringslösning,
andel kontor och
service, säger Unnar Kristmannsson,
som är planchef på Skövde
kommun. Vi ser stora möjligheter i
att utveckla området och stärka
kopplingen till högskolan och GSP,
samt att ge dessa verksamheter
möjlighet att få växa.

GSP tillsammans med högskolan är
en viktig faktor för områdets utveckling.
– Vi tänker att de verksamheter
som GSP står för ska attrahera personer
som även vill bo i närheten.
På så vis kommer Mariesjö att fungera
som en bas för innovationsindustrin
i Skövde.
Visionen för Mariesjö är ett område
med stadsmässig gestaltning
och en tydlig kvartersstruktur.
– Stadsdelen ligger mycket centralt,
med bara femhundra meter
till Resecentrum. Därmed kan området
bli en naturlig förlängning av
centrum och vara en levande stadsdel
med liv och rörelse under hela
dygnet, säger Unnar Kristmannsson.
Men mycket arbete återstår innan
man kan sätta spaden i marken,
inte minst diskussioner med alla
fastighetsägare, samt med de verksamheter
som inte kan vara kvar
när området ska omvandlas.