Följ med på stadsvandring i nya Lund

Morgondagens Lund byggs nu! I centrum syns
grävmaskiner
och innanför avspärrningarna
växer det fram nya stadsdelar, spännande förtätningsprojekt,
ny centralstation, nya cykelstråk
och möjligheter för kultur och gemenskap.
Följ med på stadsvandring i framtidens Lund
med stadsarkitekten Malin Sjögren!