Finns att köpa: Hållbart boende

Hållbarhet är ett av nyckelorden när
Landskrona växer. Det gäller kommunens
egna åtaganden likaväl
som de uppdrag som upphandlas.
Landskronahem, Emrahus, HSB,
HusCompagniet, BoKlok, Retrohus…
Alla är på gång i Häljarp. Och alla
med hållbarhetsperspektiv.

Häljarp är ett litet samhälle tre minuter
med Pågatåget söderut från
Landskrona. Här har befolkningen
stadigt växt. Från ca 500 personer i början
av 60-talet till ca 3 300 i dag. Här
finns förskola och skola upp till nian,
idrottsplats och golfbana. Allt fler upptäcker
hur vackert det är här. En natur
som många vill bo i och njuta av.

LANDSKRONAHEM SKA tillsammans med
Emrahus bygga hyresrätter, radhus eller
flerbostadshus som passivhus, vilket innebär
att huset återanvänder mycket av den
energi som annars skulle gå helt förlorad.
Riktlinjerna för passivhus är att byggnaden
inte får göra av med mer än 15 kWh/
m²/år. BoKlok satsar på solceller på alla
lägenhetshus. Retrohus bygger ”hållbara
ekovänliga hem som håller för framtida
generationer”.
I Häljarp säljer Retrohus bostadsrätter
i tio parhus, hälften enplans- och hälften
tvåplanshus. Alla utom två är sålda (när
det här skrivs) och de första ägarna flyttar
in senare i höst.
– Vi använder modern miljövänlig byggteknik
som är allergivänlig utan emissioner,
säger Mia Rydén, grundare, vd och
konceptutvecklare av Retrohus. Stomme,
tak och väggar är helt oorganiskt och varken
känsligt för fukt eller mögel.

AFFÄRSIDÉN FÖR Retrohus är just – Retro.
– Vi vill bygga stenhus som man byggde
förr i tiden av naturliga material som
åldras med värdighet.
De nya husen i Häljarp är dock inte retro,
utan snarare futuristiska och är ritade
av arkitekten Fredrik Almlöf, men fortfarande
byggda med höga krav på att vara
energisnåla. Husets väggar är byggda
med Jackon Thermomur®, ett registrerat
varumärke, som består av lätta block som
staplas som byggklossar och sedan fylls
med betong. Efter gjutning fås en lufttät
konstruktion utan köldbryggor som kan
bekläs in- och utvändigt. Det ger i sin tur
utomordentligt isolerande egenskaper
samtidigt som det kräver väldigt låg energiförbrukning
vid tillverkning.

Text: Anders Olow