Enkelt att söka bygglov på nätet

Bygglov LinköpingSöker du bygglov och har alla papper i digital form? Då är det
bara att mejla handlingarna till e-tjänsten Mitt bygge som finns
på kommunens hemsida. Sedan kan man även följa sitt ärende
via nätet.

– Det här är ett enkelt förfarande som gör
att vi kan hantera ärendena snabbare, säger
Thorsten Hampusson, som är chef för
kommunens bygglovsavdelning. Ett modernare
sätt att skicka in handlingar som
en yngre generation är ganska van vid,
istället för att hantera en mängd papper.
Tjänsten har nu varit igång i ett år, och
enligt Thorsten Hampusson ser man en
ständig ökning av det digitala användandet
för bygglovsärenden.