Energirevolutionen finns redan på Medicon Village

Tänk om det fanns en energilösning som både gav minskat klimatavtryck och sparade pengar? Framtiden är redan här och den finns på Medicon Village. Och pengarna som sparas går tillbaka till forskning.

– Nu kommer intresserade hit från hela världen för att se den nya energirevolutionen, säger Sonny Strömberg, Affärsområdes­ansvarig Fastighet på E.ON.

E.ON och Medicon Village träffade varandra 2015 på innovationsplattformen Future by Lund. Medicon Village planerade ett nytt bostadsprojekt som skulle vara energieffektivt med framtidens energilösning – Future Living – och sökte samarbetspartners.

E.ON hade då påbörjat utvecklingen av ectogrid-konceptet som enkelt beskrivet är ett effektivt sätt att återvinna värme och kyla i byggnader och dela med sig av överskottet till grannarna.

– Medicon Village är vår perfekta samarbetspartner. De är framåtlutade när det gäller innovation. Det ligger i deras DNA att prova på nya saker. Samtidigt går överskottet av verksamheten tillbaka till den forskning och utveckling som bedrivs på Medicon Village och i regionen. Ett sådant sammanhang vill vi gärna finnas med i, säger Sonny Strömberg.

Eftersom Medicon Village arbetar aktivt med delningsekonomi och hållbar tillväxt, samt har byggnader med olika värme- och kylbehov visade det sig att ectogrid skulle passa väldigt bra. Det blev en perfekt matchning.

– Vi bestämde oss för att implementera ectogrid på Medicon Village – som blir världens första fullskaliga anläggning, säger Erik Jagesten, fastighetsdirektör på Medicon Village.

Utgångspunkten för det patenterade ectogrid-konceptet är att det i moderna städer finns tillräckligt med termiska energiflöden för att täcka hela stadens behov av värme och kyla. Två oisolerade plaströr kopplar ihop byggnaderna och används för att dela och lagra det energiöverskott som finns. Genom att temperaturen i rören är låg och tillåts variera kan energi som normalt inte återvinns nyttiggöras på ett effektivt sätt. Byggnaderna använder värmepumpar och kylmaskiner och gör vid behov ”insättningar” och ”uttag” från rörsystemet, – byggnaders energibehov balanseras mot varandra. Enkelt uttryckt ”tar vi från de rika och ger till de fattiga”. Tillsammans med ett smart styrsystem som tar hänsyn till ectogrids energilagringsförmåga, väder och vind, energipriser etc fås en lösning som med minimal energitillförsel och på ett kostnadseffektivt sätt tillgodoser byggnaders behov av värme och kyla.

– ectogrid kan byggas som små öar, fristående system, som delar energi. Öar kan senare byggas ut eller byggas ihop. På det sättet är det ett flexibelt system, säger Sonny Strömberg.

Nu reser intresserade från hela världen för att se hur ectogrid fungerar i praktiken på Medicon Village.

Medicon Village är en arbetsplats för fler än 2 200 personer. Medicon Village har nu kompletterat den befintliga miljön. Den första byggnaden som Medicon Village själva byggt, The Spark, rymmer mer än 70 verksamheter, bland andra har Innovation Skåne, Lunds universitets sektion för Forskning, Innovation och Samverkan sina kontor här.

– Här delas tankar, idéer och man växer tillsammans med fler jobb och nya innovationer. Vi är pragmatiker och lever som vi lär, säger Anette Orheim, kommunikationschef på Medicon Village.

Medicon Village grundades för åtta år sedan då stiftelsen med hjälp av en donation på 100 miljoner kronor från Mats Paulsson tog över en folktom anläggning från AstraZeneca. Visionen var att bygga en science park med starkt fokus på delningsekonomi. Känslan skulle vara att återskapa ett gammalt bysamhälle och dela kompetenser såväl som utrymmen i form av kontor, möteslokaler och laboratorier.

De små bolagen kan hyra kontor och laboratorier och på så sätt ha samma fördelar som större företag. Dessutom finns SmiLe Incubator som hjälper små forskningsbolag att växa, säger Anette Orheim.

Stiftelsens stadgar stipulerar att överskottet i Medicon Village ska gå tillbaka till den forskning som bedrivs i byn och regionen; främst inom life science. Bland annat pågår en intensiv cancerforskning som stiftelsen bidrar till.

Den nya huvudbyggnaden The Spark är bara början på Medicon Village tillväxt. Ett annat stort projekt är Perituskliniken, en cancerklinik som ska öppna i år. Kliniken kommer främst att ha fokus på prostatacancer. Utöver detta planeras för byggnation av ännu fler kontor, bostäder, ett parkeringshus med mera.