En levande kvartersstad med Life science i fokus

GoCo Health Innovation City. Här kommer små och stora företag inom olika discipliner att stråla samman med syfte att skapa samarbeten och nya lösningar inom Life Science. Bilden som är en vision för insidan av stadsdelens huvudbyggnad, illustrerar en avsats i trapphuset som är designad för att skapa spontana möten.

Nya stadsdelen GoCo Health Innovation City ett bra exempel på hållbar stads­utveckling, menar Peder Wahlgren, vd för GoCo Development AB.

Första byggnaden i nya stadsdelen GoCo Health Innovation City håller nu på att färdigställas. Processen att skapa ett världsledande innovationskluster med hundratals aktörer inom medicin och hälsa är därmed i gång.

Det handlar om totalt 100 000 kvm fördelade på tio tomter som under de närmaste åren ska fyllas med liv. Fokus ligger på kontor och lokaler för företag, utbildning och forskning. Sammantaget en arbetsplats för flera tusen personer.

– Huvudsyftet är att driva innovation inom hälsoområdet för att därmed skapa ett bättre liv för människor, säger Peder Wahlgren, vd för GoCo Development AB.

När han berättar vad som är på gång står det klart att det inte är ett verksamhetsområde i mängden som ska byggas i Åbroområdet i Mölndal med AstraZeneca som närmaste granne.

Peder Wahlgren ger bilden av en levande kvartersstad med publika lokaler i bottenvåningarna, caféer och restauranger, gym och annan närservice. Även ett hotell och bostäder för forskare, studenter och äldre.

Här kommer små och stora företag inom olika discipliner att stråla samman. Allt för att skapa samarbeten och nya lösningar.

Det första huset kommer att stå färdigt i augusti 2021. En toppmodern medicinteknikbyggnad på 8 000 kvm, skräddarsydd för det japanska cancerdiagnostikföretaget Fujirebio.

– De har sitt ursprung och sin nuvarande verksamhet i Göteborg och har nu valt att flytta ut hit till oss där de hamnar i ett nytt sammanhang där fokus ligger på innovation och samverkan. Här kan vi erbjuda en unik möjlighet till samlokalisering och till kreativa möten med andra verksamheter inom Life Science och hälsa, konstaterar Peder Wahlgren.

Byggförberedelser är i gång för flertalet av de tio tomterna, påpekar han, vilket visar att området redan nu har en stark drivkraft som näringslivskluster. Två byggnader har byggstart efter årsskiftet. En gäller stadsdelens stora signaturbyggnad, med bästa skyltläge intill E6.

– Den är en fantastisk förebild för den fortsatta processen. Det kommer att bli en stor och trivsam mötesplats som ska främja fysiska möten, gemenskap och kunskapsutbyten företag emellan.

Peder Wahlgren poängterar det faktum att det inte är lika självklart för näringslivet, som det är för akademin att dela kunskap för att utvecklas, och här kan vi lära av varandra. Vi vill omfamna hela branschens olika kunskaper och erfarenheter. Det gör vi genom vårt innovationsprogram som är format specifikt för att låta branschen mötas med innovation och samskapande i fokus.

– Det går inte att ha alla resurser och kompetenser inom den egna organisationen. Till exempel att ta fram ett fungerande vaccin. Det kräver samarbeten. Det är också ett hållbart sätt att jobba långsiktigt.

– Och för innovationer inom just Life Science, som är av största betydelse för mänskligheten, borde det vara ett självklart sätt att jobba. Här vill vi med ett helhetstänk kring lokaler och arbetsmiljö hjälpa våra hyresgäster att lära känna varandra och därmed skapa tillit för samarbeten.

Att GoCo Health Innovation City landade i just Mölndal är ingen tillfällighet. Här finns sedan tidigare ett stort antal hälsoföretag med den globala biomedicinjätten AstraZeneca i spetsen. Koncernen, som i Mölndal har en av sina tre globala enheter för forskning och utveckling, är för övrigt en av initiativtagarna till innovationsklustret. Här fanns dessutom den stora tomten tillgänglig där den nya stadsdelen nu växer fram.

– Så vi hade en bra grund att stå på redan från början när processen drog i gång 2017. Det är ett fantastiskt och viktigt projekt som växt fram oerhört snabbt. Det är också ett bra exempel på hållbar stadsutveckling där vi i samarbete med staden bidrar till Mölndals framtida utveckling med ytterligare en levande stadsdel.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm

Fakta GoCo Health Innovation City

• Är en miljardsatsning på 100 000 kvm nya forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till Astra Zenecas anläggning i Mölndal.
• Inom fem till åtta år ska ett företagskluster växa fram med 350 företag, forskare och studenter.
• Bakom satsningen står Next Step Group, Vectura Fastigheter och Astra Zeneca.
www.goco.se