En hållbar stad, närmare vattnet

SkanskaSKANSKAKarlstad står inför många spännande utmaningar som kommer att göra vår stad ännu
mer attraktiv. På Skanska utvecklar vi och bygger bostäder, kontor och infrastruktur.
Vi har och vill ha en viktig roll i att hjälpa till med att göra vardagsliv, arbete och resande
enklare och samtidigt mer hållbart. Just nu är vi bland annat med och skapar spännande
förutsättningar i Karlstads bästa kajläge – Tullholmsviken. Första etappen sålde slut
rekordfort och snart startar etapp två.
Vill du veta mer om Tullholmsviken? Gå in på bostad.skanska.se och anmäl intresse.

Nu startar nästa etapp av Tullholmsviken

Flera står i kö efter att Brf Strandudden sålde slut på
bara fyra månader. Snart börjar Skanska försäljningen
av etapp två vid Tullholmsviken.

– Det är en fantastisk försäljningsuccé, säger Magdalena
Nääs, projektutvecklare på Skanska. Hon tror att det
framförallt är läget som attraherar; sjönära med bara
tio minuters promenad till Stora Torget.
– Förutom sjöutsikt, är balkong väldigt högt på
önskelistan
för bostadsletare. På Tullholmsviken får
man båda delar, fortsätter hon.
Många väljer bostadsrätt efter husförsäljning eller
istället för hus.
Under hösten 2017 sker inflyttningen i etapp ett.
I etapp två kommer ungefär 55 lägenheter erbjudas
med upp till fem rum
och kök.
– Nu hoppas vi att
fler barnfamiljer
kommer vilja bo här,
säger Magdalena Nääs.
Flera står redan på kö
till säljstarten våren 2016.
Lägenheterna kommer
säljas utifrån Skanskas
egna kösystem.
– För den som är
intresserad, lönar det sig
att anmäla intresse redan
nu, säger Magdalena Nääs.

Vattennära läge ger geotekniska utmaningar

Tullholmsviken har sina speciella utmaningar med läget
intill vattenbrynet på Tullholmsviken.
– Vi har arbetat länge med projektet på Skanska
tillsammans med bland annat geotekniska experter
för att hitta rätt byggmetod, säger Fredrik Rydberg,
projektchef för entreprenadproduktion på Skanska.
Planeringen har kontinuerligt pågått med olika
kostnadskalkyler och analyser för att hitta rätt produkt.
Bara för någon vecka sedan gick bygglovet igenom.
Fredrik känner sig nöjd.
– Det är roligt att intresset är så stort för Tullholmsviken,
säger han. En utmaning har varit att klara
detaljplanens krav på översvämningsnivåer.
Detaljprojekteringen är i slutskedet och en produktionsstart
planeras inom kort.
Kommunens planerade flytt av Packhusgatan är
en förutsättning för starten av etapp 2.
– I etapp två kommer
nya utmaningar där vi just
nu arbetar med att hitta
attraktiva planlösningar
ihop med en effektiv
produktionsmetod, säger
Fredrik.
– Vi löser en fråga i taget
och prövar olika alternativ.
Skanska planerar att bygga fler hus på Tullholmsviken.
Därför känns det viktigt att vi hittar rätt produkt på
första kvarteret för att kunna bygga vidare på det i
kommande kvarter.

Smarta och hållbara lösningar för framtiden

– Bästa betyget vi kan
få är att ingen hör av sig,
säger Christer Danielsson,
projektchef för mark- och
VA-arbeten inom Skanska.
Han och hans medarbetare
startar upp arbetena
med Gator och VA i ett gammalt
lantligt område strax
norr om Stockfallet som ska länkas samman med redan
befintligt villabebyggelse.
– Vi vill alltid se om vi kan göra det smartare och bättre
för kunden, att bidra med vår kompetens så att kunden
får en bättre produkt, säger Christer.
Projektet vid Edsgatan ligger nära naturen. Christer är
road av att granska gamla kartor för att se hur samhället
vuxit fram över tiden.
– Det känns vitalt med nybyggen. Om det inte byggs
är det ju ett samhälle i stiltje men man ska samtidigt ha
respekt för att andra kan ha en helt annan åsikt, säger
han. För de flesta är vatten- och avloppssystemet något
som bara finns där och som man märker först när det inte
fungerar.
Området kommer, när det står färdigt, att bestå av ca
2 km nya gator med tillhörande belysning, ca 2,2 km
vatten- och avloppsledningar och möjliggöra byggnation
av både radhus och villor. Total kommer projektet att
han-tera ca 45 000 m³ jord och berg och inriktning är att,
i mesta möjliga mån, återanvända materialen.
– Skanska har ett uttalat mål att minska klimatpåverkan
i och av våra projekt, att bygga ett grönare samhälle. Ett
mål vi upplever vi delar med kunden Karlstad kommun.