Det byggs som aldrig förr i Halmstad

Kjell Helgesson, Henrik Oretorp– trycket
är hårt på att få fram såväl fler bostäder som mark
till företag som vill etablera sig i kommunen.

– Att Halmstad är en populär kommun är
det väl knappast någon tvekan om, säger
Henrik Oretorp, som är kommunråd och ordförande
för samhällsbyggnadsutskottet i
Halmstad. Vi bygger mycket just nu, och
man kan nog säga att det är nu som ”proppen
har gått ur”. Vi har planerat och förberett under
lång tid och nu är vi framme i en fas där
väldigt mycket kommer i produktion. Vi tar
dessutom ett kliv upp till en ny nivå där
Halmstad kommer att ha 100 0000 invånare
inom kort, vilket gör att vi inte bara behöver
bygga fler bostäder utan även utveckla service,
infrastruktur, trygghetsboende, barnomsorg
och skolor. Allt hänger ihop.

Henrik Oretorp nämner ett antal stora
projekt som är igång eller kommer att startas
den närmaste tiden.
– Kvarteret Borgen på Söder med ett fantastiskt
läge i direkt anslutning till Nissan är
ett av de större byggprojekten just nu. Första
spadtaget togs i februari i år. Här uppförs nu
flera arkitektoniskt intressanta hus med 179
hyresrätter. Ett annat större byggprojekt som
precis kommit igång är Tegelbruket. Här har
det gamla bruket rivits och ska nu ge plats åt
tre nya bostadshus om vardera 16 våningar
och 330 hyreslägenheter, förskola och handel.
Gestaltningsmässigt blir detta porten in
mot Halmstad norrifrån.
Attraktiva bostäder ska det även bli på den
gamla gjuteritomten i centrala Halmstad.
– Här rivs gamla industrifastigheter för
att ge plats för närmare 300 bostäder, säger
Henrik Oretorp. Jag skulle även vilja nämna
Tullkammarkajen som ligger lite längre
fram i tiden. Här ska det bli ungefär 600 bostäder
där ambitionen är att bygga på ett
fullständigt hållbart sätt – ett spjutspetsprojekt
för kommunen.
Henrik Oretorp nämner även Stadens
Hjärta – som handlar om utveckling av
centrum.
– Här pågår en mängd åtgärder – allt ifrån
ombyggnad av Brogatan, planer för Lilla Torg,
till satsningar på marknad och evenemang i
centrum. Storgatan byggs om till en attraktivare
gågata där fastighetsägarna har möjlighet
att höja värdet på gågatan genom att finansiera
konstverk och lekaktiviteter för barn.
Österskans är navet för busstrafiken i Halmstad.
Här finns förslag på att använda platsen
för konferenshotell, restaurang och saluhall.

Kjell Helgesson är ordförande för byggnadsnämnden
i Halmstad. Han betonar att
den positiva befolkningsutvecklingen även gäller Halmstads tätorter. Här finns ett
inflyttningstryck, men även önskemål att
människor ska kunna stanna kvar i sin
hembygd. Lösningen är förtätning.
– Många av tätorterna består av traditionell
villabebyggelse. Här vill vi blanda
in även lägenheter. På så vis kan de
som inte längre orkar med sin villa flytta
till en lägenhet i närheten och slippa
flytta från sin hembygd, säger Kjell Helgesson.
Samtidigt blir det möjligt för en
yngre familj att förvärva en villa i området.
Det här påverkar även planeringen
för tillgången på skola och barnomsorg.
Harplinge och Åled är exempel på tätorter
där det nu finns fastställda planer för
bostadsbebyggelse med både nya villor
och hyreslägenheter.

Men innan man kommit så här långt
så har hela planeringen föregåtts av kontakter
med de boende genom bland annat
samhällsföreningar på orterna. Medborgarna
har diskuterat vilka förutsättningar
det finns för orten att utvecklas, och sedan
har representanter från föreningarna
kontakt med politikerna och för fram sina
önskemål. Därefter sammanställs ett
handlingsprogram där konkreta åtgärder
slås fast i det kommunala budgetarbetet.
Ambitionen är att den här modellen av
medborgardialog ska hållas med två tätorter
per år, säger Kjell Helgesson.

Text: Anders Post
Foto: Patrik Leonardsson