Kopparhusen MODERNT STADSKVARTER PÅ HISTORISK MARK

Kungsgatan NorrköpingPå en av de sista stora
obebyggda tomterna i
Industrilandskapet, kvarteret
Bommen, kommer om
några år ett nytt stadskvarter
ha växt fram som en
viktig del i förtätningen av
centrala Norrköping.

Vi vill med bostäder och kontorsmiljöer
tillföra något alldeles extra
till den gamla fina industrimiljön,
alldeles intill universitetsområdet,
säger Mikael Forkner, regionchef
Öst på fastighetsbolaget Klövern.
Kvarteret som ligger i hörnet
Kungsgatan-S:t KopparhusenPersgatan var egentligen
tänkt för industri och kontor.
Men utifrån det stora behovet av nya
bostäder och primärt studentbostäder
i stadsnära läge var det naturligt att
fastighetsägaren Klövern vände sig till
det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder
för ett samarbete. Helheten
av kvarterets utformning och framtida
användning har vuxit fram i samverkan
med Norrköpings kommun.
– Resultatet har blivit ett minst
sagt spännande omvandlingsprojekt.
Den avrivna industritomten, som
länge fungerat som parkeringsplats,
kommer om några år att ha fyllts av
nytt liv i form av student- och forskarbostäder,
kontor, restauranger
och caféer, berättar Mikael Forkner.

Det handlar om cirka 110 hyreslägenheter
för studenter, fördelade på
traditionella 1-2 rok, samt ett antal
större Kombo-lägenheter, 4:or och
5:or där de boende delar kök och
vardagsrum. Dessutom drygt 30 traditionella
bostäder som är mycket
lämpliga och ändamålsenliga för
forskare och gästforskare. Första inflyttning
är beräknad till 2019.
– Vi vill med Kopparhusen tillföra
ytterligare stadskvaliteter utefter
utbildnings- och kunskapsstråket i
Industrilandskapet och på så sätt bidra
till en sammanhängande stadskärna.
Det blir alltså inget stängt
kvarter med bara bostäder och kontor,
poängterar Mikael Forkner.
Han beskriver tvärtom ett levande
kvarter med en stadsmässig
innergård med liv och rörelse, restauranger
och caféer, även rekreationsytor
tillgängliga för allmänheten. Det
vill säga sköna platser för trivsel och
umgänge, möten och arbete.

Gestaltningsmässigt har områdets
kulturhistoriska värden givetvis
beaktats. Kopparhusen blir med andra
ord en modern tolkning av den
gamla industrimiljön, med dess varierade
former och höjder. Den yttre
fasaden får en behandlad kopparyta
i ett mönster med koppling till den
textil som en gång producerades i
områdets fabriker.
– Kvarteret i sin helhet blir en naturlig
del av det kluster av innovativa
företag som redan verkar i området.
Både de boende och företagens medarbetare
kommer alltså att befinna
sig i en minst sagt kreativ och inspirerande
miljö.