Cykelöverfart testas nu på Södra Promenaden

Fler behöver uppmuntras att
cykla i stan. Det är en prioriterad
fråga när det gäller
framtidens resande i Norrköping.
Kan cykelöverfarter
möjligen vara en åtgärd för
att stimulera till ett ökat och
tryggare cyklande?

Cykelöverfart innebär att cyklister
har företräde i korsningar, före
motorfordon. Det har införts i andra
städer men är ett nytt begrepp för
Norrköping. Syftet är att göra det
enklare och säkrare för den som
cyklar att korsa trafikerade vägar.
Ett första test görs nu längs med
Södra Promenaden, från Nya Parken
till Östra Promenaden. Hittills
har cyklister på den befintliga cykelbanan
tvingats lämna företräde i
varje korsning. Det innebär en upphuggen
och dålig framkomlighet.
Nu är det alltså tvärtom. Motorfordon
som korsar cykelbanan har
väjningsplikt mot cyklister som är
på, eller på väg ut på cykelöverfarten.
Utvärdering kommer att ske
under våren 2020. Faller det väl ut
så kommer fler områden att få testa
cykelöverfarter.

Tänk på …
Ett gott samspel mellan alla
trafikanter är alltid viktigt för
säkerheten. Anpassa därför
hastigheten efter trafiksituationen
och visa hänsyn mot
varandra. Det gäller både
cyklister och bilister.