BÅDE INDUSTRISTAD OCH KULTURSTAD

I MÅNGA ÅR dominerade stålindustrin
Luleås näringsliv. Men på
senare år har tjänstesektorn och
de kreativa näringarna vuxit. När
Facebook 2011 meddelade att
man väljer Luleå som plats för sitt
första datacenter utanför USA
ledde det till att fler fick upp ögonen
för regionen.
– Det är en etablering som har
haft stor betydelse för vårt självförtroende
som stad, säger Maria
Bergman, näringslivsstrateg vid
Luleå kommun.

Det sägs att för varje industrijobb
så skapas tre andra jobb.
Facebooks etablering i Luleå är
ett exempel på det. Under byggtiden
sysselsatte anläggningen 900 personer
per år och i dag sysselsätts direkt eller
indirekt ungefär 400 personer årligen.
Av dessa är 250 bosatta i regionen.
Dessutom genererar den uppgradering
av anläggningen som sker var tredje år
närmare 600 årsarbeten.
– I spåren av Facebook har vi även
fått andra investeringar och etableringar,
som till exempel forskningsdatacentret
RISE SICS North, och från Luleå
tekniska universitet avknoppas nya
teknik- och konsultföretag, berättar
Maria Bergman.

Luleå strävar efter en bredd på arbetsmarknaden.
En plats där det finns flera
olika branscher, inom både den privata
och offentliga sektorn, har lättare att
attrahera många människor.
– Det är därför samarbetet inom
Luleåregionen är så viktigt.
Tillsammans med våra grannkommuner
erbjuder vi en arbetsmarknadsregion
som är en av de största i Norrland,
säger Maria Bergman.

De kulturella och kreativa näringarna
är tillsammans med besöksnäringen en
central del av Luleås utveckling.
Utöver fler arbetstillfällen skapar de
även upplevelser för Luleåbor och besökare.
– Kulturen påverkar platsens attraktivitet
och stärker den lokala identiteten.
Två exempel på satsningar som får
stöd av Luleå kommun är Filmpool
Nord och BD Pop, säger Maria
Bergman.
Branschbredd är också viktigt ur ett
jämställdhetsperspektiv. En arbetsmarknad
som erbjuder en bred palett
av branscher är attraktiv för både kvinnor
och män.
– Det är viktigt att alla känner att
Luleå är en stad för dem. I Luleå finns
spännande jobb och ett bra liv, menar
Maria Bergman.

Text: Cecilie Östby
Foto: Facebook