”Ambitionen är att bli bäst i landet”

Velija Povlakic har nu arbetat som e-tjänstutvecklare i Trelleborgs kommun i tre månader. Han är 27 år och har tidigare varit konsult på IT-konsultföretaget Capgemini. Att arbete inom en kommun skulle vara ett nerköp, som det ibland sägs, stämmer inte alls, menar Velija.

– Tvärtom. Och skulle det vara så, desto större anledning att vara med och förbättra kvaliteten och samtidigt göra något värdefullt för samhället. Nej, min uppfattning är att Trelleborgs kommun är drivande och vill visa vägen framåt inom den digitala utvecklingen med
ambitionen att bli en av de bästa i landet, säger Velija Povlakic.

Som e-tjänstutvecklare arbetar han inom enheten för digital utveckling, ett team på åtta personer, som tillhör de centrala delerna av kommunens organisation.

Tjänsterna utvecklas hela tiden och rör hela bredden av kommunal service inom kommunens sju förvaltningar. Enheten jobbar även med att digitalisera och därmed effektivisera kommunens interna processer. Till exempel automatisera bort manuell handläggning och olika datainmatningar i verksamhetssystem.

– Vi strävar efter högsta kvalitet i det vi gör. Ytterst vill vi digitalisera hela flöden, från det att ansökan kommer in tills den handlagts och beslut skickats ut. Därför behöver vi kartlägga processer, se hela flödet ur kundens perspektiv och designa den framtida processen, säger Velija Povlakic.